Výtvarný odbor 

Základné atribúty výtvarného odboru sú tvorivosť, originalita a autentickosť riešení. Odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať sa v rôznych výtvarných technikách – kresba, maľba, grafika, dekoratívne techniky  a  práca s hlinou pri tvorbe plošných alebo trojrozmerných plastík. Práce žiakov sú vystavované v priestoroch školy, v priestoroch vstupnej haly Kultúrneho domu a Remeselného dvora v Očovej počas celého roka. Žiaci výtvarného odboru sa počas ostatných rokov zúčastnili aj na niekoľkých súťažiach, na ktorých získali niekoľko ocenení. Za najväčší úspech považujeme 1. miesto za grafický návrh na obálku žiackej knižky od spoločnosti ŠEVT.