Aktuálne nás čakajú tieto aktivity...

JÚN

05.06. - Záverečný koncer tanečného a hudobného odboru, spojený s výstavou prác žiakov VO 
             sa uskutoční vo veľkej sále KD Očovej o 17:00hod.
 
06.06. - Záverečný koncert hudobného a tanečného odboru na EP v Lieskovci sa bude konať o 17:00 hod. v KD.
 
10.06. - Prijímacie skúšky ZUŠ Očová - EP Vígľaš do hudobného a výtvarného odboru
             budú prebiehať od 13:00 do 17:00 hod.
 
11.06. - Prijimácie skúšky ZUŠ Očová do hudobného, výtvarného a tanečného odboru
             budú prebiehať od 14:00 do 17:00 hod.
 
11.06. - Prijímacie skúšky ZUŠ Očová - EP Lieskovec do hudobného, výtvarného a tanečného odboru
             budú prebiehať od 14:00 do 17:00 hod.
 
12.06. - Záverečné skúšky TO 4. roč. od 15:15 do 16:30 hod., 8. roč. od 16:45 do 18:00 hod.
 
12.06. - Ročníkové skúšky žiakov prípravného štúdia HO
 
12.06. - Triedny koncert strunového oddelenia v zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 16:30 hod.
 
19.06. - Môj prvý koncert - Koncert žiakov hudobného odboru prípravného štúdia 
             sa uskutoční v stedu o 16:30 v zrkadlovej sále ZUŠ.
 
21.06. - Triedny koncert klavírného oddelenia v zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 17:00 hod.
 
27.06. - Spoločné rozdávanie vysvedčenia - koniec šk. roka 2018/2019
 

MÁJ

07.05. – Banskoštiavnické kladivká – klavírna súťaž

15.05. -  Záverečné technické skúšky absolventov hudobného odboru v priestoroch ZUŠ v Očovej

15-17.05. – Detský festival ZUŠ J. Cikkera BB - Celoslovenská súťaž žiakov hudobného odboru predmet spev. Budeme našim žiakom z tried E. Luckej a M. Holíkovej držať palce

22.05. - Absolventský koncert  žiakov hudobného odvoru  s výstavou prác absolventov VO sa bude konať v koncertnej sále ZUŠ o 16.30 h

23.05. - Vystúpenie pre reklamnú agentúru OFCOURSE na výstave kompenzačných pomôcok vo Zvolene

24.05. - Detvianska zlatá struna 2019 - Celoslovenská súťaž žiakov v hre na sláčikové nástroje.

27.05. -  Záverečný koncert HO EP ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši o 16.30 h

28.05. – DSS Dolinka Očová - vystúpenie žiakov TO a HO pri príležiosti Dňa matiek o 14.00 h

30.05. – Záverečné skúšky žiakov z HN na EP vo Vígľaši

 

APRÍL

- 14. apríl 2019 Vítanie jari v Očovej - Remeselný dvor Očová
Príďte snami privítať jar od 13.00 hodiny v Remeselnom dvore v Očovej 14. apríkla (nedeľa).
13:00 Tvorivé dielne pre deti a dospelých, pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok, „cigánske tkanice“, práca s hlinou.
14:00 Kultúrny program spojený s vynášaním Moreny
13:00 - 16:00 Sprievodné podujatia - zdobenie kraslíc, výroba korbáčov, vyšívanie krivou ihlou, práca na krosnách, výroba syra, pečenie chleba
26. apríl Lesnícke dni Zvolen
27. apríl Prehliadka heligonkárov Dolná Lehota
30. apríl Vystúpenie TO na Stavaní mája v Lieskovci
 

MAREC

- 20. marec 2019 "SRDCE PRE UMENIE" v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.
Srdečne Vás pozývame na spoločný koncert pedagógov a ich žiakov "SRDCE PRE UMENIE" ktorý sa uskutoční 20.3.2019 o 16:30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.
 

FEBRUÁR

- 22. február 2019 Triedny koncert klavírneho oddelenia v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.
Predstavia sa vám žiaci klavírneho oddelenia pod vedním p. učiteľky Lidziye Trafimchyk.
 

JANUÁR

25. január 2019 Rodičovský ples Očová v Kultúrnom dome v Očovej

Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru.

 

- 31. január 2019 Polročný koncert

V stredu 3. 1. Vás pozývame na Polročný koncert, na ktorom sa predstavia žiaci hudobného, tanečného odboru a výstavou prác žiaci výtvarného odoru a ukážu Vám, čo sa naučili v priebehu prvého polroka. Koncert sa bude konať v Kultúrnom dome v Očovej o 17.00 hod.

DECEMBER

- 3. december 2018 Triedny koncert strunového oddelenia

V pondelok 3. 12. o 16.30 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová bude konať triedny koncert strunového oddelenia, na ktorom sa predstavia žiaci v hre na husliach, gitare, cimbale. Všetci ste srdečne vítaní.

 

- 5. december 2018 Rozsvietenie vianočného stromčeka spolu s Mikulášom

Žiaci hudobného  odboru sa predstavia krátkym programom pri rozsvietení vianočného stromčeka spolu s Mikulášom pred Obecným úradom v Očovej. Čaká na Vás sladké prekvapenie od Mikuláša a vianočný punč. 

 

- 8. december 2018 Zabíjačka v Očovej

Opäť po roku Vás spolu s obcou Očová, OS Očová, FZ Očovan a ZŠ s MŠ M. B. Funtíka pozývame na Očovské Vianoce, ktoré sa budú konať v sobotu 8. decembra 2018 od 12.00 v Remeselnom dvore v Očovej. Od 13.00 na Vás čaká pestrý kultúrny program. 

 

- 9. december 2018 Zďaleka my ideme

Žiaci tanečného odboru sa predstavia v programe Zďaleka my ideme 9. decembra v KD v Detve. V programe sa predstavia všetky tanečné zložky DFS Podpoľanček, DFS Cipovička, DSS Spievanky zo Žiliny, DFS Slniečko. Výťažok zo vstupného bude venovaný Eliške a Sonke na rehabilitačné pomôcky.

 

- 10. december 2018 Interný koncert "Srdce Vianoc"

V pondelok 10. decembra o 16.30 Vás pozývame na Interný koncert hudobného odboru s názvom "Srdce Vianoc", na ktorom sa predstavia žiaci z elokovaného pracoviska Vígľaš. Koncert sa bude konať v priestoroch hudobnej triedy ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši.

 

- 13. december 2018 "Od Lucie do Vianoc" Vianočná tržnica KD Lieskovec

Vo štvrtok 13. decembra od 16.00 sa v KD v Lieskovci sa bude konať Vianočná tržnica s krátkym kultúrnym programom "Od Lucie do Vianoc", kde sa okrem žiakov ZŠ a MŠ predstavia aj žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska Lieskovec.

 

- 17. december 2018 Triedny koncert speváckeho oddelenia

V pondelok 17. 12. 2018 Vás pozývame na triedny koncert speváckeho oddelenia a komorného zboru p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej a Bc. Kristíny Suchej. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 17.00 hod.

 

18. december 2018 "A zasa sú tu Vianoce" Evanjelický kostol a.v. v Očovej

Opäť po roku sa predstavia  žiaci hudobného odboru ZUŠ na vianočnom koncerte "A zasa sú tu Vianoce", ktorý sa aj tento rok uskutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Očovej. Verím, že si prídete vychutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ, ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

 

- 22. december 2018 Vianočný koncert v evanjelickom kostole vo Zvolene

Aj tento rok sme prijali pozvanie od ZUŠ Nádvorná Zvolen účinkovať na Vianočnom koncert v evanjelickom kostole vo Zvolene. Koncert sa bude konať o 17.00. 

NOVEMBER

- 13. november 2018 Klarinetiáda Bojnice 2018

Žiačka z triedy p. uč. M. Poprádiho sa zúčastní 13. novembra 2018 na 1. ročníku Celoslovenskej klarinetovej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl Klarinetiáda Bojnice 2018. Pevne veríme, že sa umiestnia čo najlepšie. 

 

- 19. november 2018 Triedny koncert 

V pondelok 19. 11. o 17. 00 hod. Vás pozývame na prvý triedny koncert žiakov v hre na heligónke, na ktorom sa predstavia žiaci z tried p. uč. Dominika Jarabu a p. uč. Slavomíra Melicherčíka. O pestrosť programu určite nebude núdza. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 21. november 2018 Interný koncert 

V stredu 21. novembra o 16.30 sa uskutoční Interný koncert hudobného odboru, na ktorom sa zúčastnia žiaci nie len z Očovej, ale aj z elokovaných pracovísk.

 
- 23. november 2018 Hnúšťanský akord

Opäť po roku sa žiaci v predmete hudobná náuka zúčastnia na oblastnom kole vedomostnej súťaže Hnúšťanský akord. Tento rok sa súťaž bude konať v priestoroch Súkromnej základnej umeleckej školy Pink Harmony Academy vo Zvolene. Držme našim žiakom, aby sa im pri riešení úloh darilo čo najlepšie.

 

- 25. november 2018 Očovská pesnička

Žiaci speváckeho oddelenia sa zúčastnia na speváckej prehliadke Očovská pesnička. Program sa uskutoční v nedeľu 25. novembra o 16.00 hod. v KD v Očovej. Doprevádzať ich bude cimbalová muzika Temperament cimbal orchestra. 

OKTÓBER

 - 9. október 2018 Rodičovské stretnutie

Srdečne pozývame všetkých rodičov na Rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 9. 10. o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. 

 

- 27. október 2018 1. ročník Ponickej heligónky

Žiaci z triedy p. uč. Melicherčíka a p. uč. Jarabu sa v sobotu 27. 10. 2018 predstavia na 1. ročníku Ponickej heligónky. Začiatok je plánovaný o 14.00 v KD v Ponikách. Okrem našich žiakov sa môžete tešiť na heligonkárov z okolitých obcí, žiakov zo ZUŠ Stožok a ĽH J. Cikkera z Banskej Bystrice.

 

- 29. október 2018 Strašidelný mlyn

JÚN

- 1., 2. jún 2018 Slatinský jarmok

Žiaci hudobného a tanečného odboru sa zúčastnia v piatok a v sobotu 1. a 2. júna v programe na Slatinskom jarmoku. V piatok to bude v programe "Na slatinskom jarmoku" o 18.00 v záhrade penziónu Zlatý Dukát a v sobotu sa predstavia v programe "Vystúpenie žiakov ZUŠ Očová a ľudový spevák Jozef Svintek" o 11.00 v centre obci. 

 

- 4. jún 2018 Triedny koncert speváckeho oddelenia

V pondelok 4. júna Vás žiaci z triedy p. uč. Evky Luckej a Ivanky Kurtulíkovej pozývajú na ich triedny koncert speváckeho oddelenia. Koncert sa uskutoční v zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 16.30 hod. 

 

- 6. jún 2018 Môj prvý koncert

Môj prvý koncert je vystúpenie žiakov prípravného štúdia hudobného odboru, na ktorom žiaci predvedú čo sa naučili počas celého šk. roka. Koncert sa uskutoční v stredu 6. júna o 16. 30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 7. jún 2018 Triedny koncert strunového oddelenia

Vo štvrtok 7. júna o 16.00 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert strunového oddelenia. Budete mať možnosť vypočuť si tóny nielen huslí, ale aj kontrabasu, gitary, cimbalu.

 

- 12., 13. jún 2018 Prijímacie skúšky

 

- 14. jún 2018 Záverečný koncert - elokované pracovisko Lieskovec

Na elokovanom pracovisku Lieskovec sa tak ako každý rok uskutoční Záverečný koncert hudobného, tanečného a výstavou svojich prác žiaci výtvarného odboru. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 14. júna o 17.00 v KD v Lieskovci. 

 

- 15. jún 2018 Interný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

V piatok 15. júna o 16.00 hod. sa na elokovanom pracovisku Vígľaš uskutoční Interný koncert hudobného odboru. 

 

- 21. jún 2018 Triedny koncert p. uč. L. Trafimchyk

Na štvrtok 21. júna je naplánovaný posledný triedny koncert v tomto šk. roku a to koncert žiakov p. uč. Lidziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 17.00 hod.

MÁJ 

- 3. máj 2018 Talenty pre Slovensko Dolný Kubín

Náš žiak z triedy p. uč. Romana Berkyho v hre na kontrabase sa zúčastní na 4. ročníku Celoslovenskej súťaže v hre na viole, violončele a kontrabase v Dolnom Kubíne. Držíme mu palce, aby sa umiestnil čo najlepšie.

 

- 7. máj 2018 Absolventské skúšky hudobný odbor

V pondelok 7. mája sa uskutočnia absolventské skúšky hudobného odboru v hre na nástroji a z hudobnej náuky. 

 

- 8. máj 2018 Koncert absolventov

V utorok 8. mája o 15.00 hod. sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční Koncert absolventov. Predstavia sa Vám absolventi nielen z Očovej, ale aj z elokovaných pracovísk Vígľaš a Lieskovec. Veríme, že si v tento sviatočný nájdete čas a prídete ich podporič svojim potleskom.

 

- 12. máj 2018 Prvé celoslovenské Dni bryndze

Žiaci tanečného a hudobného odboru sa v sobotu 12. mája predstavia na Prvých celoslovenských Dňoch bryndze na Masarykovom dvore vo Vígľaši - Pstruši. 

 

- 18. máj 2018 Zlatá struna Detva

Žiaci z triedy p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na 0. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu

„Detvianska zlatá struna“ v sólovej hre na sláčikové nástroje a v komornej hre a rôznych nástrojových zoskupení.

 

- 24. máj 2018 Záverečný koncert

Záverečné vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a výtvarného odboru si budete môcť prísť vypočuť a pozrieť vo štvrtok 24. 5. o 17.00 hod. do KD v Očovej. Koncert sa bude konať aj vďaka finančnej dotácii BBSK na kúpu ozvučenia.

 

APRÍL

- 5. apríl 2018 Zvolenské tanečné pódium

Žiaci tanečného odboru sa pod vedením p. uč. Lenky Farkašovej zúčastnia na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5. apríla 2018 v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

- 18. apríl 2018 Interný koncert "Srdce pre umenie"

V stredu 18. 4. o 16.30 Vás pozývame na Interný koncert hudobného odboru "Srdce pre umenie". Koncert sa uskutoční v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 19. apríl 2018 XI. ročník súťaže žiakov I. a II. stupňa ZUŠ v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch

Žiaci z triedy p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na XI. ročníku súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch. PEvne veríme, že sa umiestnia čo najlepšie.

 

20. apríl 2018 (piatok) XII. Lesnícke dni

iaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia v hlavnom programe na XII. Lesníckych dňoch, kde sa naša ZUŠ predstaví v programe s názvom "Ratoliestky" od 12.00 - 13.00. Oslavy sa uskutočnia na Námestí SNP vo Zvolene. Príďte podporiť našich žiakov a učiteľov svojim potleskom.

 

- 23. apríl 2018 Koncert absolventov

V pondelok 23. apríla o 17.00 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ uskutoční koncert absolventov zo súkromného konzervatória Pink Harmony Academy vo Zvolene z triedy p. uč. Evy Luckej.

 

- 24. apríl 2018 Deň tanca - krajská súťažná prehliadka moderného a módneho tanca

Krajská súťažná prehliadka moderného tanca v Žiari nad Hronom, ktorej sa zúčastnia naše tanečníčky z 2-4. ročníka druhej časti tanečného odboru. Držíme palce.

 

- 25. apríl 2018 Zlatá struna

Žiaci p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na oblastnej súťaži v hre na sláčikových nástrojoch "Zlatá struna". Súťaž sa uskutoční na pôde ZUŠ v Hriňovej. Držme našim žiakom palce.

 

- 26. apríl 2018 Hviezdy hrajú srdcom

Žiačka z triedy p. uč. Lidziye Trafimchyk sa zúčastní na 1. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže Hviezdy hrajú srdcom, ktorá sa uskutoční 26. apríla v Synagóge v Ružomberku.

 

- 27. apríl 2018 Ping Song Zvolen

Naši žiaci Emka Huliaková a Benjamín Rudík sa v piatok 27. apríla zúčastnia na 7. ročníku súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve Ping Song. Držíme im palce, aby sa v konkurencii spevákov umiestnili čo najlepšie.

 

- 29. apríl 2018 Na Slatinskú nôtu

Žiačky našej školy sa zúčastnia na súťažnej prehliadke detí materskej a základnej školy v speve ľudových piesní vo Zvolenskej Slatine.

 

- 30. apríl 2018 Stavanie májov Lieskovec

MAREC

- 8. marec 2018 vystúpenie k MDŽ v KD Lieskovci

Žiaci hudobného a tanečného odboru z elokovaného pracoviska Lieskovec sa predstavia vo štvrtok 8. marca 2018 o 14.00 hod. v programe, ktorý je venovaný Medzinárodnému dňu žien.

 
- 24. marec 2018 Detský hudobný festival Dobrá niva

V sobotu 24. marca 2018 sa žiaci našej školy  zúčastnia na Regionálnej prehliadke detských speváckych skupín, detských ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie.

 

- 25. marec 2018 Vítanie jari Remeselný dvor Očová

Tak ako každý rok, aj tento rok Vás srdečne pozývame na "Vítanie jari v Očovej". Od 12.30 Vás čakajú tvorivé dielne pre deti aj dospelých a od 13.30 kultúrny program spojený s vynášaním Moreny. Okrem to ho si môžete pozrieť ukážky starých remesiel, kúpiť niečo pekné na veľkonočnom jarmoku, zažiť atmosféru jari na gazdovskom dvore a ochutnať tradičné jedlá. Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

FEBRUÁR

- 1. 2. 2018 Polročný koncert v KD v Očovej

Vo štvrtok 1. 2. Vás pozývame na Polročný koncert, na ktorom sa predstavia žiaci hudobného, tanečného odboru a výstavou prác žiaci výtvarného odoru a ukážu Vám, čo sa naučili v priebehu prvého polroka. Koncert sa bude konať v Kultúrnom dome v Očovej o 17.00 hod.

 

- 16. 2. 2018 Klavírny koncert v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová

V piatok 16. februára o 17.00 hod. Vás pozývame na Koncert žiakov klavírneho oddelenia z triedy p. uč. Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ.

JANUÁR

- 26. 01. 2018 Novoročné zvítanie 

Opäť po roku sa naša ZUŠ zúčastní ako hosť na koncerte pod názvom "Novoročné zvítanie". Koncert sa koná v piatok 26. januára o 18.00 hod v priestoroch koncertnej sály Zvolenského zámku na 1. poschodí. Veríme, že si nájdete k nám cestu a prídete spolu s nami privítať hudbou a spevom tento nový rok 2018.

 

26. 01. 2018 Rodičovský ples Očová v Kultúrnom dome v Očovej

Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru. 

DECEMBER

- 6. december 2017 16.30 hod. Interný Mikulášsky koncert

Žiaci hudobného odboru sa Vám predstavia na prvom Internom koncerte v tomto školskom roku. Koncert sa uskutoční v stredu 6. 12. o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. A možno príde aj Mikuláš :)

 

- 7. december 2017 17.00 Rozsvietenie vianočného stromčeka spolu s Mikulášom

Žiaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia krátkym programom pri rozsvietení vianočného stromčeka spolu s Mikulášom pred Obecným úradom v Očovej. Na zahriatie sa bude podávať detský punč. 

 

- 8. december 2017 obvodné kolo Hnúšťanský akord 2017

Už po niekoľký krát sa naši  žiaci zúčastnia na obvodnom kole súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá sa bude konať v piatok 8. 12. 2017 vo Zvolene. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

- 9. december 2017 Očovské Vianoce 

Opäť po roku Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného odboru "Očovské Vianoce 2017", ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. decembra v Remeslenom dvore v Očovej. O 10.00 hod. bude otvorenie Remeselného dvora – zabíjačkové špeciality, vianočné trhy, tradičné remeslá o 13.00 hod. kultúrny program. 

 

- 12. december 2017 Triedny koncert strunového oddelenia

V utorok 12. decembra 2017 o 16.30 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert strunového oddelenia, na ktorom sa Vám predstavia žiaci z triedy p. uč. Lenky Bernátovej, Martina Spodniaka, Zuzany Dindešovej, Romana Berkyho, Igora Krajčiho. 

 

- 13. december 2017 Triedny koncert speváckeho oddelenia a komorného zboru "Na Lucie"

V stredu 13. 12. 2017 Vás pozývame na triedny koncert speváckeho oddelenia a komorného zboru p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej a Mgr. art. Ivany Kurtulíkovej pod názvom "Na Lucie". Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 16.30 hod.

 

- 17. december 2017 Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene o 17.00 hod.

 

- 19. december 2017 "A zasa sú tu Vianoce" Evanjelický kostol a.v. v Očovej

Opäť po roku sa predstavia  žiaci hudobného odboru ZUŠ na vianočnom koncerte "A zasa sú tu Vianoce", ktorý sa tento rok uskutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Očovej. Verím, že si prídete vychutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ, ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

 

- 22. december 2017 Vianočná akadémia vo Vígľaši

Žiaci hudobného odboru elokovaného pracoviska Vigľaš sa predstavia v rámci programu ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši Vianočná akadémia, ktorá sa uskutoční v piatok 22. decembra 2017 o 10.00 hod. v KD vo Vígľaši. Veríme, že si nájdete čas a prídete podporiť svoje deti a započúvať sa do vianočných kolied. 

NOVEMBER

- 22. november 2017 16.30 hod. Jesenný koncert

V stredu 22. 11. sa Vám predstavia žiaci hudobného odboru  z elokovaného pracoviska Vígľaš  na ich prvom internom koncerte v tomto šk. roku. Koncert sa uskutoční v priestoroch ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši na I. stupni. 

JÚN

- 6. jún 2017 16.30 hod. Absolventský koncert + Môj prvý koncert

Absolventský koncert žiakov Prípravného štúdia 4. ročníka 1B, 2B, II. st. sa uskutoční v utorok 6. júna o 16.30 hod v koncertnej sále ZUŠ na 1. poschodí. Predstavia sa absolventi hudobného a tanečného odboru pod vedením svojich triednych učiteľov.

 

- 8. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert - elokované pracovisko Lieskovec

Srdečne Vás pozývame na Záverečný koncert hudobného a tanečného odboru žiakov z elokovaného pracoviska Lieskovec. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 8. júna v KD v Lieskovci o 17.00 hod. 

 

- 10. jún 2017 12.00 - 14.00 Tradičná chuť Podpoľania Masarykov dvor Vígľaš - Pstruša

Žiaci hudobného a tanečného odboru našej ZUŠ sa spolu s FS Podpoľanec z Detvy predstavia v kultúrnom programe "Pod Vígľašským zámkom".  Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

- 13. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

Utorok 13. 6. bude patriť Záverečnému koncertu na elokovanom pracovisku vo Vígľaši. Koncert sa uskutoční v kultúrnom dome vo Vígľaši o 17.00 hod. Predstavia sa Vám žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

 

- 16. jún 2017 17.00 hod. Triedny koncert L. Trafimchyk 

Pozývame Vás na klavírny koncert žiakov z triedy Lydziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. O pestrosť programu nebude núdza.

 

- 19. jún 2017 16.30 hod. Triedny koncert E. Luckej, I. Kurtulíkovej - !!!KONCERT PRELOŽENÝ NA 26. 6.!!!

Spevácke výkony žiakov z triedy p. uč. Luckej a Kurtulíkovej si budete môcť vypočuť v pondelok 19. júna o 16.30 hod.v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. Veríme, že si nájdete čas a prídete sa započúvať do známych melódií.

 

- 21. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert

Záverečné vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a výtvarného odboru si budete môcť prísť vypočuť a pozrieť v stredu 21. 6. o 17.00 hod. do KD v Očovej. Koncert sa bude konať aj vďaka finančnej dotácii BBSK na kúpu kontrabasu.

MÁJ

- 21. máj 2017 15.00 hod. Koncert ku Dňu matiek

Naši žiaci a pedagógovia si pre Vás pripravili malý darček ku Dňu matiek, a to koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. mája 2017 o 15.00 hod., v Kultúrnom dome vo Očovej. Svoju účasť na koncerte nám prisľúbila aj Barborka Špániková (herečka Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene). 

 

- 24. máj 2017 16.30 hod. Koncert absolventov, Interný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

 V stredu 24. mája 2017 o 16.30 hod. sa uskutoční Absolventský koncert žiakov prípravného štúdia a 4. ročníka 1B,2B spojený s Interným koncertom žiakov hudobného odboru. Koncert sa uskutoční v priestoroch ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši v pavilóne B, 1. poschodie. Všetkých Vás srdečné pozývame.

 

- 30. máj 2017 16.30 hod. Triedny koncert strunového oddelenia

Pozývame Vás na triedny koncert strunového oddelenia v utorok 30. mája 2017 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. 

 

APRÍL

- 1. apríl 2017 Zvolenské tanečné pódium

Žiaci tanečného odboru sa pod vedením p. uč. Marcelky Černákovej a p. uč. Lenky Chamulovej zúčastnia na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017 v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

- 9. apríl 2017 (nedeľa) Vítanie jari

Rok ušiel ako voda a my Vás aj tento rok Vás srdečne pozývame na "Vítanie jari v Očovej". Od 13.00 Vás čakajú tvorivé dielne pre deti aj dospelých (pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok voskom, výroba handrových bábik, práca s hlinou) a od 14.00 kultúrny program spojený s vynášaním Moreny. Môžete sa tešiť aj na ukážky starých remesiel: práca na krosnách, zdobenie kraslíc, výroba korbáčov, vyšívanie krivou ihlou. Pevne veríme, že si nájdete čas a prídete sa spolu s nami rozlúčiť so zimou. 

 

- 19. apríl 2017 (streda) Interný koncert

Hneď po Veľkej noci sa žiaci hudobného odboru predstavia na v poradí už druhom Internom koncerte v tomto šk. roku, ktorý sa uskutoční v stredu 19. apríla 2017 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. 

 

21. 4. 2017 (piatok) XI. Lesnícke dni

ŽIaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia v hlavnom programe na XI. Lesníckych dňoch, kde sa naša ZUŠ predstaví v programe s názvom "V horách a dolinách..." od 12.00 - 13.00. Oslavy sa uskutočnia na Námestí SNP vo Zvolene. Príďte podporiť našich žiakov a učiteľov svojim potleskom.

 

24. 4. 2017 (pondelok) XIX. Iuventus Canti, Vráble

V poradí už 19. ročník medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti vo Vrábloch, na ktorej sa opäť zúčastnia aj žiaci našej školy. Našu školu bude v I. kategórii reprezentovať Ema Huliaková a Pavel Bizík z triedy Mgr. art. Evy Luckej. Všetci im budeme držať palce, aby v konkurencii spevákov nielen zo Slovenska obstáli čo najlepšie.

 

25. 4. 2017 (utorok) Zlatá struna

Žiaci p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na oblastnej súťaži v hre na sláčikových nástrojoch "Zlatá struna". Súťaž sa uskutoční na pôde ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve. Držme našim žiakom palce.

 

- 25. 4. 2017 (utorok) Deň tanca

Žiačky 2. a 3. ročníka 2. časti tanečného odboru pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Chamulovej postúpili v II. kategórii za choreografiu "Na ulici" nadregionálnej súťaže moderného tanca Zvolenské tanečné pódium s postupom na krajské kolo súťažného festivalu moderného a módneho tanca "Deň tanca 2017" v Žiari nad Hronom. Držme im palce, aby postúpili na celoslovenské kolo.

MAREC

8. marec 2017 (streda) Medzinárodný deň žien UNIVERZITA TRETIEHO VEKU TU vo Zvolene - ZRUŠENÉ!!!

Žiaci DFS Poľana pri ZŠ s MŠ M. B. Funtíka a pri ZUŠ v Očovej vystúpia v rámci kultúrneho programu, ktorý je venovaný Medzinárodnému dňu žien. Okrem žiakov tanečníkov sa predstavia aj žiaci hudobného odboru ZUŠ. 

 

- 29. 3. 2017 o 17.00 (streda) Učiteľský koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert pedagógov a ich žiakov pod názvom "SRDCE PRE UMENIE", ktorý sa uskutoční pri príležitosti dňa učiteľov v stredu 29.marca o 17.OO hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ. 

 

FEBRUÁR

- 21. február 2017 17. 00 (utorok) Klavírny koncert L. Trafimchyk 

Pozývame Vás na Klavírny koncert žiakov z triedy Lidziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. O pestrosť programu nebude núdza.

JANUÁR

- 19. 01. 2017 Novoročné zvítanie 

Aj tento rok sa naša ZUŠ zúčastní ako hosť na koncerte pod názvom "Novoročné zvítanie". Koncert sa koná vo štvrtok 19. januára o 18.00 hod v priestoroch koncertnej sály Zvolenského zámku na 1. poschodí. Veríme, že si nájdete k nám cestu a prídete spolu s nami privítať hudbou a spevom tento nový rok 2017.

 

- Triedny koncert strunového oddelenia 24. 01. 2017 

V utorok 24. januára 2017 o 16.30 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert strunového oddelenia, na ktorom sa Vám predstavia žiaci z triedy Lenky Bernátovej, Martina Spodniaka, Zuzany Dindešovej, Romana Berkyho, Igora Krajčiho. 

 

- 27. 01. 2017 Rodičovský ples Očová v Kultúrnom dome v Očovej

Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru.

 

DECEMBER

- Obvodné kolo Hnúšťanský akord 2016

Aj tento rok sa naši  žiaci zúčastnia na obvodnom kole súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá sa bude konať v pondelok 5. 12. 2016 v Očovej. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

Vianočná akadémia na elokovanom pracovisku vo Vígľaši pondelok 12. decembra 2016 o 17.00 hod.

V pondelok 12. 12. sa Vám predstavia žiaci hudobného a tanečného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš. Veríme, že si prídete vyhutnať Vianočné koledy v podaní našich žiakov ZUŠ.

 

- Vianočná tržnica v Lieskovci 15. december 2016

Žiaci tanečného a hudobného odboru z elokovaného pracoviska Lieskovec sa Vám predstavia na Vianočnej tržnici v Kultúrnom dome v Lieskovci. Koncert sa uskutoční o 16.00 hod.

 

- 15. december 2016 o 17.00 hod. Kúzlo Vianoc

Vo štvrtok 15. 12. 2016 Vás pozývame na triedny koncert p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej a Mgr. art. Ivany Kurtulíkovej pod názvom "Kúzlo Vianoc". Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 17.00 hod.

 

17. december 2016 "Očovské Vianoce" Remeselný dvor Očová

Aj tento rok Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného odboru "Očovské Vianoce 2016", ktoré sa uskutočnia v sobotu 17. decembra v Remeslenom dvore v Očovej. Od 11.00 hod. budú pre Vás pripravené stánky s vianočnou kapustnicou a od 13.00 sa Vám bude prebiehať kultúrny program. Veríme, že si nájdete čas a prídete nás podporiť.

 

- 18. december 2016 Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene o 17.00 hod.

Naši žiaci hudobného odboru sa predstavia na Vianočnom koncerte v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene spolu so žiakmi ZUŠ Nádvorná Zvolen a s Evanjelickým cirkevným zborom zo Zvolena. Príďte sa na chvíľu zastaviť a započúvať sa do tónov kolied vo vianočnom duchu.

 

20. december 2016 "Adventný koncert" Evanjelický kostol a.v. v Očovej

Aj tento rok sa predstavia naši žiaci hudobného odboru na Adventnom koncerte, ktorý sa tento rok uskutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Očovej. Verím, že si prídete vychutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ, ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

NOVEMBER

- 9. novermber 2016 o 16.30 hod. Jesenný koncert

Žiaci hudobného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš sa Vám predstavia na ich prvom internom koncerte v tomto šk. roku, ktorý nesie názov Jesenný koncert. Koncert sa uskutoční v hudobnej triede na 1. poschodí.

 

Interný koncert 23. november 2016 o 16.30 hod.

Koncert žiakov  hudobného odboru sa uskutoční v stredu 23.11. o 16.30 hod v Koncertnej sále ZUŠ v Očovej na 1. poschodí. Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas a prídete medzi nás.

 

 

JANUÁR