Aktuálne nás čakajú tieto aktivity...

JÚN

- 1., 2. jún 2018 Slatinský jarmok

Žiaci hudobného a tanečného odboru sa zúčastnia v piatok a v sobotu 1. a 2. júna v programe na Slatinskom jarmoku. V piatok to bude v programe "Na slatinskom jarmoku" o 18.00 v záhrade penziónu Zlatý Dukát a v sobotu sa predstavia v programe "Vystúpenie žiakov ZUŠ Očová a ľudový spevák Jozef Svintek" o 11.00 v centre obci. 

 

- 4. jún 2018 Triedny koncert speváckeho oddelenia

V pondelok 4. júna Vás žiaci z triedy p. uč. Evky Luckej a Ivanky Kurtulíkovej pozývajú na ich triedny koncert speváckeho oddelenia. Koncert sa uskutoční v zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 16.30 hod. 

 

- 6. jún 2018 Môj prvý koncert

Môj prvý koncert je vystúpenie žiakov prípravného štúdia hudobného odboru, na ktorom žiaci predvedú čo sa naučili počas celého šk. roka. Koncert sa uskutoční v stredu 6. júna o 16. 30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 7. jún 2018 Triedny koncert strunového oddelenia

Vo štvrtok 7. júna o 16.00 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert strunového oddelenia. Budete mať možnosť vypočuť si tóny nielen huslí, ale aj kontrabasu, gitary, cimbalu.

 

- 12., 13. jún 2018 Prijímacie skúšky

 

- 14. jún 2018 Záverečný koncert - elokované pracovisko Lieskovec

Na elokovanom pracovisku Lieskovec sa tak ako každý rok uskutoční Záverečný koncert hudobného, tanečného a výstavou svojich prác žiaci výtvarného odboru. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 14. júna o 17.00 v KD v Lieskovci. 

 

- 15. jún 2018 Interný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

V piatok 15. júna o 16.00 hod. sa na elokovanom pracovisku Vígľaš uskutoční Interný koncert hudobného odboru. 

 

- 21. jún 2018 Triedny koncert p. uč. L. Trafimchyk

Na štvrtok 21. júna je naplánovaný posledný triedny koncert v tomto šk. roku a to koncert žiakov p. uč. Lidziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 17.00 hod.

MÁJ 

- 3. máj 2018 Talenty pre Slovensko Dolný Kubín

Náš žiak z triedy p. uč. Romana Berkyho v hre na kontrabase sa zúčastní na 4. ročníku Celoslovenskej súťaže v hre na viole, violončele a kontrabase v Dolnom Kubíne. Držíme mu palce, aby sa umiestnil čo najlepšie.

 

- 7. máj 2018 Absolventské skúšky hudobný odbor

V pondelok 7. mája sa uskutočnia absolventské skúšky hudobného odboru v hre na nástroji a z hudobnej náuky. 

 

- 8. máj 2018 Koncert absolventov

V utorok 8. mája o 15.00 hod. sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční Koncert absolventov. Predstavia sa Vám absolventi nielen z Očovej, ale aj z elokovaných pracovísk Vígľaš a Lieskovec. Veríme, že si v tento sviatočný nájdete čas a prídete ich podporič svojim potleskom.

 

- 12. máj 2018 Prvé celoslovenské Dni bryndze

Žiaci tanečného a hudobného odboru sa v sobotu 12. mája predstavia na Prvých celoslovenských Dňoch bryndze na Masarykovom dvore vo Vígľaši - Pstruši. 

 

- 18. máj 2018 Zlatá struna Detva

Žiaci z triedy p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na 0. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu

„Detvianska zlatá struna“ v sólovej hre na sláčikové nástroje a v komornej hre a rôznych nástrojových zoskupení.

 

- 24. máj 2018 Záverečný koncert

Záverečné vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a výtvarného odboru si budete môcť prísť vypočuť a pozrieť vo štvrtok 24. 5. o 17.00 hod. do KD v Očovej. Koncert sa bude konať aj vďaka finančnej dotácii BBSK na kúpu ozvučenia.

 

APRÍL

- 5. apríl 2018 Zvolenské tanečné pódium

Žiaci tanečného odboru sa pod vedením p. uč. Lenky Farkašovej zúčastnia na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5. apríla 2018 v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

- 18. apríl 2018 Interný koncert "Srdce pre umenie"

V stredu 18. 4. o 16.30 Vás pozývame na Interný koncert hudobného odboru "Srdce pre umenie". Koncert sa uskutoční v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 19. apríl 2018 XI. ročník súťaže žiakov I. a II. stupňa ZUŠ v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch

Žiaci z triedy p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na XI. ročníku súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch. PEvne veríme, že sa umiestnia čo najlepšie.

 

20. apríl 2018 (piatok) XII. Lesnícke dni

iaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia v hlavnom programe na XII. Lesníckych dňoch, kde sa naša ZUŠ predstaví v programe s názvom "Ratoliestky" od 12.00 - 13.00. Oslavy sa uskutočnia na Námestí SNP vo Zvolene. Príďte podporiť našich žiakov a učiteľov svojim potleskom.

 

- 23. apríl 2018 Koncert absolventov

V pondelok 23. apríla o 17.00 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ uskutoční koncert absolventov zo súkromného konzervatória Pink Harmony Academy vo Zvolene z triedy p. uč. Evy Luckej.

 

- 24. apríl 2018 Deň tanca - krajská súťažná prehliadka moderného a módneho tanca

Krajská súťažná prehliadka moderného tanca v Žiari nad Hronom, ktorej sa zúčastnia naše tanečníčky z 2-4. ročníka druhej časti tanečného odboru. Držíme palce.

 

- 25. apríl 2018 Zlatá struna

Žiaci p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na oblastnej súťaži v hre na sláčikových nástrojoch "Zlatá struna". Súťaž sa uskutoční na pôde ZUŠ v Hriňovej. Držme našim žiakom palce.

 

- 26. apríl 2018 Hviezdy hrajú srdcom

Žiačka z triedy p. uč. Lidziye Trafimchyk sa zúčastní na 1. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže Hviezdy hrajú srdcom, ktorá sa uskutoční 26. apríla v Synagóge v Ružomberku.

 

- 27. apríl 2018 Ping Song Zvolen

Naši žiaci Emka Huliaková a Benjamín Rudík sa v piatok 27. apríla zúčastnia na 7. ročníku súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve Ping Song. Držíme im palce, aby sa v konkurencii spevákov umiestnili čo najlepšie.

 

- 29. apríl 2018 Na Slatinskú nôtu

Žiačky našej školy sa zúčastnia na súťažnej prehliadke detí materskej a základnej školy v speve ľudových piesní vo Zvolenskej Slatine.

 

- 30. apríl 2018 Stavanie májov Lieskovec

MAREC

- 8. marec 2018 vystúpenie k MDŽ v KD Lieskovci

Žiaci hudobného a tanečného odboru z elokovaného pracoviska Lieskovec sa predstavia vo štvrtok 8. marca 2018 o 14.00 hod. v programe, ktorý je venovaný Medzinárodnému dňu žien.

 
- 24. marec 2018 Detský hudobný festival Dobrá niva

V sobotu 24. marca 2018 sa žiaci našej školy  zúčastnia na Regionálnej prehliadke detských speváckych skupín, detských ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie.

 

- 25. marec 2018 Vítanie jari Remeselný dvor Očová

Tak ako každý rok, aj tento rok Vás srdečne pozývame na "Vítanie jari v Očovej". Od 12.30 Vás čakajú tvorivé dielne pre deti aj dospelých a od 13.30 kultúrny program spojený s vynášaním Moreny. Okrem to ho si môžete pozrieť ukážky starých remesiel, kúpiť niečo pekné na veľkonočnom jarmoku, zažiť atmosféru jari na gazdovskom dvore a ochutnať tradičné jedlá. Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

FEBRUÁR

- 1. 2. 2018 Polročný koncert v KD v Očovej

Vo štvrtok 1. 2. Vás pozývame na Polročný koncert, na ktorom sa predstavia žiaci hudobného, tanečného odboru a výstavou prác žiaci výtvarného odoru a ukážu Vám, čo sa naučili v priebehu prvého polroka. Koncert sa bude konať v Kultúrnom dome v Očovej o 17.00 hod.

 

- 16. 2. 2018 Klavírny koncert v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová

V piatok 16. februára o 17.00 hod. Vás pozývame na Koncert žiakov klavírneho oddelenia z triedy p. uč. Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ.

JANUÁR

- 26. 01. 2018 Novoročné zvítanie 

Opäť po roku sa naša ZUŠ zúčastní ako hosť na koncerte pod názvom "Novoročné zvítanie". Koncert sa koná v piatok 26. januára o 18.00 hod v priestoroch koncertnej sály Zvolenského zámku na 1. poschodí. Veríme, že si nájdete k nám cestu a prídete spolu s nami privítať hudbou a spevom tento nový rok 2018.

 

26. 01. 2018 Rodičovský ples Očová v Kultúrnom dome v Očovej

Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru. 

DECEMBER

- 6. december 2017 16.30 hod. Interný Mikulášsky koncert

Žiaci hudobného odboru sa Vám predstavia na prvom Internom koncerte v tomto školskom roku. Koncert sa uskutoční v stredu 6. 12. o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. A možno príde aj Mikuláš :)

 

- 7. december 2017 17.00 Rozsvietenie vianočného stromčeka spolu s Mikulášom

Žiaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia krátkym programom pri rozsvietení vianočného stromčeka spolu s Mikulášom pred Obecným úradom v Očovej. Na zahriatie sa bude podávať detský punč. 

 

- 8. december 2017 obvodné kolo Hnúšťanský akord 2017

Už po niekoľký krát sa naši  žiaci zúčastnia na obvodnom kole súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá sa bude konať v piatok 8. 12. 2017 vo Zvolene. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

- 9. december 2017 Očovské Vianoce 

Opäť po roku Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného odboru "Očovské Vianoce 2017", ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. decembra v Remeslenom dvore v Očovej. O 10.00 hod. bude otvorenie Remeselného dvora – zabíjačkové špeciality, vianočné trhy, tradičné remeslá o 13.00 hod. kultúrny program. 

 

- 12. december 2017 Triedny koncert strunového oddelenia

V utorok 12. decembra 2017 o 16.30 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert strunového oddelenia, na ktorom sa Vám predstavia žiaci z triedy p. uč. Lenky Bernátovej, Martina Spodniaka, Zuzany Dindešovej, Romana Berkyho, Igora Krajčiho. 

 

- 13. december 2017 Triedny koncert speváckeho oddelenia a komorného zboru "Na Lucie"

V stredu 13. 12. 2017 Vás pozývame na triedny koncert speváckeho oddelenia a komorného zboru p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej a Mgr. art. Ivany Kurtulíkovej pod názvom "Na Lucie". Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 16.30 hod.

 

- 17. december 2017 Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene o 17.00 hod.

 

- 19. december 2017 "A zasa sú tu Vianoce" Evanjelický kostol a.v. v Očovej

Opäť po roku sa predstavia  žiaci hudobného odboru ZUŠ na vianočnom koncerte "A zasa sú tu Vianoce", ktorý sa tento rok uskutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Očovej. Verím, že si prídete vychutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ, ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

 

- 22. december 2017 Vianočná akadémia vo Vígľaši

Žiaci hudobného odboru elokovaného pracoviska Vigľaš sa predstavia v rámci programu ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši Vianočná akadémia, ktorá sa uskutoční v piatok 22. decembra 2017 o 10.00 hod. v KD vo Vígľaši. Veríme, že si nájdete čas a prídete podporiť svoje deti a započúvať sa do vianočných kolied. 

NOVEMBER

- 22. november 2017 16.30 hod. Jesenný koncert

V stredu 22. 11. sa Vám predstavia žiaci hudobného odboru  z elokovaného pracoviska Vígľaš  na ich prvom internom koncerte v tomto šk. roku. Koncert sa uskutoční v priestoroch ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši na I. stupni. 

JÚN

- 6. jún 2017 16.30 hod. Absolventský koncert + Môj prvý koncert

Absolventský koncert žiakov Prípravného štúdia 4. ročníka 1B, 2B, II. st. sa uskutoční v utorok 6. júna o 16.30 hod v koncertnej sále ZUŠ na 1. poschodí. Predstavia sa absolventi hudobného a tanečného odboru pod vedením svojich triednych učiteľov.

 

- 8. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert - elokované pracovisko Lieskovec

Srdečne Vás pozývame na Záverečný koncert hudobného a tanečného odboru žiakov z elokovaného pracoviska Lieskovec. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 8. júna v KD v Lieskovci o 17.00 hod. 

 

- 10. jún 2017 12.00 - 14.00 Tradičná chuť Podpoľania Masarykov dvor Vígľaš - Pstruša

Žiaci hudobného a tanečného odboru našej ZUŠ sa spolu s FS Podpoľanec z Detvy predstavia v kultúrnom programe "Pod Vígľašským zámkom".  Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

- 13. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

Utorok 13. 6. bude patriť Záverečnému koncertu na elokovanom pracovisku vo Vígľaši. Koncert sa uskutoční v kultúrnom dome vo Vígľaši o 17.00 hod. Predstavia sa Vám žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

 

- 16. jún 2017 17.00 hod. Triedny koncert L. Trafimchyk 

Pozývame Vás na klavírny koncert žiakov z triedy Lydziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. O pestrosť programu nebude núdza.

 

- 19. jún 2017 16.30 hod. Triedny koncert E. Luckej, I. Kurtulíkovej - !!!KONCERT PRELOŽENÝ NA 26. 6.!!!

Spevácke výkony žiakov z triedy p. uč. Luckej a Kurtulíkovej si budete môcť vypočuť v pondelok 19. júna o 16.30 hod.v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. Veríme, že si nájdete čas a prídete sa započúvať do známych melódií.

 

- 21. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert

Záverečné vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a výtvarného odboru si budete môcť prísť vypočuť a pozrieť v stredu 21. 6. o 17.00 hod. do KD v Očovej. Koncert sa bude konať aj vďaka finančnej dotácii BBSK na kúpu kontrabasu.

MÁJ

- 21. máj 2017 15.00 hod. Koncert ku Dňu matiek

Naši žiaci a pedagógovia si pre Vás pripravili malý darček ku Dňu matiek, a to koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. mája 2017 o 15.00 hod., v Kultúrnom dome vo Očovej. Svoju účasť na koncerte nám prisľúbila aj Barborka Špániková (herečka Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene). 

 

- 24. máj 2017 16.30 hod. Koncert absolventov, Interný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

 V stredu 24. mája 2017 o 16.30 hod. sa uskutoční Absolventský koncert žiakov prípravného štúdia a 4. ročníka 1B,2B spojený s Interným koncertom žiakov hudobného odboru. Koncert sa uskutoční v priestoroch ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši v pavilóne B, 1. poschodie. Všetkých Vás srdečné pozývame.

 

- 30. máj 2017 16.30 hod. Triedny koncert strunového oddelenia

Pozývame Vás na triedny koncert strunového oddelenia v utorok 30. mája 2017 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. 

 

APRÍL

- 1. apríl 2017 Zvolenské tanečné pódium

Žiaci tanečného odboru sa pod vedením p. uč. Marcelky Černákovej a p. uč. Lenky Chamulovej zúčastnia na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017 v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

- 9. apríl 2017 (nedeľa) Vítanie jari

Rok ušiel ako voda a my Vás aj tento rok Vás srdečne pozývame na "Vítanie jari v Očovej". Od 13.00 Vás čakajú tvorivé dielne pre deti aj dospelých (pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok voskom, výroba handrových bábik, práca s hlinou) a od 14.00 kultúrny program spojený s vynášaním Moreny. Môžete sa tešiť aj na ukážky starých remesiel: práca na krosnách, zdobenie kraslíc, výroba korbáčov, vyšívanie krivou ihlou. Pevne veríme, že si nájdete čas a prídete sa spolu s nami rozlúčiť so zimou. 

 

- 19. apríl 2017 (streda) Interný koncert

Hneď po Veľkej noci sa žiaci hudobného odboru predstavia na v poradí už druhom Internom koncerte v tomto šk. roku, ktorý sa uskutoční v stredu 19. apríla 2017 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. 

 

21. 4. 2017 (piatok) XI. Lesnícke dni

ŽIaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia v hlavnom programe na XI. Lesníckych dňoch, kde sa naša ZUŠ predstaví v programe s názvom "V horách a dolinách..." od 12.00 - 13.00. Oslavy sa uskutočnia na Námestí SNP vo Zvolene. Príďte podporiť našich žiakov a učiteľov svojim potleskom.

 

24. 4. 2017 (pondelok) XIX. Iuventus Canti, Vráble

V poradí už 19. ročník medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti vo Vrábloch, na ktorej sa opäť zúčastnia aj žiaci našej školy. Našu školu bude v I. kategórii reprezentovať Ema Huliaková a Pavel Bizík z triedy Mgr. art. Evy Luckej. Všetci im budeme držať palce, aby v konkurencii spevákov nielen zo Slovenska obstáli čo najlepšie.

 

25. 4. 2017 (utorok) Zlatá struna

Žiaci p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na oblastnej súťaži v hre na sláčikových nástrojoch "Zlatá struna". Súťaž sa uskutoční na pôde ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve. Držme našim žiakom palce.

 

- 25. 4. 2017 (utorok) Deň tanca

Žiačky 2. a 3. ročníka 2. časti tanečného odboru pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Chamulovej postúpili v II. kategórii za choreografiu "Na ulici" nadregionálnej súťaže moderného tanca Zvolenské tanečné pódium s postupom na krajské kolo súťažného festivalu moderného a módneho tanca "Deň tanca 2017" v Žiari nad Hronom. Držme im palce, aby postúpili na celoslovenské kolo.

MAREC

8. marec 2017 (streda) Medzinárodný deň žien UNIVERZITA TRETIEHO VEKU TU vo Zvolene - ZRUŠENÉ!!!

Žiaci DFS Poľana pri ZŠ s MŠ M. B. Funtíka a pri ZUŠ v Očovej vystúpia v rámci kultúrneho programu, ktorý je venovaný Medzinárodnému dňu žien. Okrem žiakov tanečníkov sa predstavia aj žiaci hudobného odboru ZUŠ. 

 

- 29. 3. 2017 o 17.00 (streda) Učiteľský koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert pedagógov a ich žiakov pod názvom "SRDCE PRE UMENIE", ktorý sa uskutoční pri príležitosti dňa učiteľov v stredu 29.marca o 17.OO hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ. 

 

FEBRUÁR

- 21. február 2017 17. 00 (utorok) Klavírny koncert L. Trafimchyk 

Pozývame Vás na Klavírny koncert žiakov z triedy Lidziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. O pestrosť programu nebude núdza.

JANUÁR

- 19. 01. 2017 Novoročné zvítanie 

Aj tento rok sa naša ZUŠ zúčastní ako hosť na koncerte pod názvom "Novoročné zvítanie". Koncert sa koná vo štvrtok 19. januára o 18.00 hod v priestoroch koncertnej sály Zvolenského zámku na 1. poschodí. Veríme, že si nájdete k nám cestu a prídete spolu s nami privítať hudbou a spevom tento nový rok 2017.

 

- Triedny koncert strunového oddelenia 24. 01. 2017 

V utorok 24. januára 2017 o 16.30 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert strunového oddelenia, na ktorom sa Vám predstavia žiaci z triedy Lenky Bernátovej, Martina Spodniaka, Zuzany Dindešovej, Romana Berkyho, Igora Krajčiho. 

 

- 27. 01. 2017 Rodičovský ples Očová v Kultúrnom dome v Očovej

Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru.

 

DECEMBER

- Obvodné kolo Hnúšťanský akord 2016

Aj tento rok sa naši  žiaci zúčastnia na obvodnom kole súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá sa bude konať v pondelok 5. 12. 2016 v Očovej. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

Vianočná akadémia na elokovanom pracovisku vo Vígľaši pondelok 12. decembra 2016 o 17.00 hod.

V pondelok 12. 12. sa Vám predstavia žiaci hudobného a tanečného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš. Veríme, že si prídete vyhutnať Vianočné koledy v podaní našich žiakov ZUŠ.

 

- Vianočná tržnica v Lieskovci 15. december 2016

Žiaci tanečného a hudobného odboru z elokovaného pracoviska Lieskovec sa Vám predstavia na Vianočnej tržnici v Kultúrnom dome v Lieskovci. Koncert sa uskutoční o 16.00 hod.

 

- 15. december 2016 o 17.00 hod. Kúzlo Vianoc

Vo štvrtok 15. 12. 2016 Vás pozývame na triedny koncert p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej a Mgr. art. Ivany Kurtulíkovej pod názvom "Kúzlo Vianoc". Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 17.00 hod.

 

17. december 2016 "Očovské Vianoce" Remeselný dvor Očová

Aj tento rok Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného odboru "Očovské Vianoce 2016", ktoré sa uskutočnia v sobotu 17. decembra v Remeslenom dvore v Očovej. Od 11.00 hod. budú pre Vás pripravené stánky s vianočnou kapustnicou a od 13.00 sa Vám bude prebiehať kultúrny program. Veríme, že si nájdete čas a prídete nás podporiť.

 

- 18. december 2016 Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene o 17.00 hod.

Naši žiaci hudobného odboru sa predstavia na Vianočnom koncerte v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene spolu so žiakmi ZUŠ Nádvorná Zvolen a s Evanjelickým cirkevným zborom zo Zvolena. Príďte sa na chvíľu zastaviť a započúvať sa do tónov kolied vo vianočnom duchu.

 

20. december 2016 "Adventný koncert" Evanjelický kostol a.v. v Očovej

Aj tento rok sa predstavia naši žiaci hudobného odboru na Adventnom koncerte, ktorý sa tento rok uskutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Očovej. Verím, že si prídete vychutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ, ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

NOVEMBER

- 9. novermber 2016 o 16.30 hod. Jesenný koncert

Žiaci hudobného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš sa Vám predstavia na ich prvom internom koncerte v tomto šk. roku, ktorý nesie názov Jesenný koncert. Koncert sa uskutoční v hudobnej triede na 1. poschodí.

 

Interný koncert 23. november 2016 o 16.30 hod.

Koncert žiakov  hudobného odboru sa uskutoční v stredu 23.11. o 16.30 hod v Koncertnej sále ZUŠ v Očovej na 1. poschodí. Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas a prídete medzi nás.

 

 

JANUÁR