Aktuálne nás čakajú tieto aktivity...

FEBRUÁR

- 1. 2. 2018 Polročný koncert v KD v Očovej

Vo štvrtok 1. 2. Vás pozývame na Polročný koncert, na ktorom sa predstavia žiaci hudobného, tanečného odboru a výstavou prác žiaci výtvarného odoru a ukážu Vám, čo sa naučili v priebehu prvého polroka. Koncert sa bude konať v Kultúrnom dome v Očovej o 17.00 hod.

JANUÁR

- 26. 01. 2018 Novoročné zvítanie 

Opäť po roku sa naša ZUŠ zúčastní ako hosť na koncerte pod názvom "Novoročné zvítanie". Koncert sa koná v piatok 26. januára o 18.00 hod v priestoroch koncertnej sály Zvolenského zámku na 1. poschodí. Veríme, že si nájdete k nám cestu a prídete spolu s nami privítať hudbou a spevom tento nový rok 2018.

 

26. 01. 2018 Rodičovský ples Očová v Kultúrnom dome v Očovej

Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru. 

DECEMBER

- 6. december 2017 16.30 hod. Interný Mikulášsky koncert

Žiaci hudobného odboru sa Vám predstavia na prvom Internom koncerte v tomto školskom roku. Koncert sa uskutoční v stredu 6. 12. o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. A možno príde aj Mikuláš :)

 

- 7. december 2017 17.00 Rozsvietenie vianočného stromčeka spolu s Mikulášom

Žiaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia krátkym programom pri rozsvietení vianočného stromčeka spolu s Mikulášom pred Obecným úradom v Očovej. Na zahriatie sa bude podávať detský punč. 

 

- 8. december 2017 obvodné kolo Hnúšťanský akord 2017

Už po niekoľký krát sa naši  žiaci zúčastnia na obvodnom kole súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá sa bude konať v piatok 8. 12. 2017 vo Zvolene. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

- 9. december 2017 Očovské Vianoce 

Opäť po roku Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného odboru "Očovské Vianoce 2017", ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. decembra v Remeslenom dvore v Očovej. O 10.00 hod. bude otvorenie Remeselného dvora – zabíjačkové špeciality, vianočné trhy, tradičné remeslá o 13.00 hod. kultúrny program. 

 

- 12. december 2017 Triedny koncert strunového oddelenia

V utorok 12. decembra 2017 o 16.30 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert strunového oddelenia, na ktorom sa Vám predstavia žiaci z triedy p. uč. Lenky Bernátovej, Martina Spodniaka, Zuzany Dindešovej, Romana Berkyho, Igora Krajčiho. 

 

- 13. december 2017 Triedny koncert speváckeho oddelenia a komorného zboru "Na Lucie"

V stredu 13. 12. 2017 Vás pozývame na triedny koncert speváckeho oddelenia a komorného zboru p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej a Mgr. art. Ivany Kurtulíkovej pod názvom "Na Lucie". Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 16.30 hod.

 

- 17. december 2017 Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene o 17.00 hod.

 

- 19. december 2017 "A zasa sú tu Vianoce" Evanjelický kostol a.v. v Očovej

Opäť po roku sa predstavia  žiaci hudobného odboru ZUŠ na vianočnom koncerte "A zasa sú tu Vianoce", ktorý sa tento rok uskutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Očovej. Verím, že si prídete vychutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ, ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

 

- 22. december 2017 Vianočná akadémia vo Vígľaši

Žiaci hudobného odboru elokovaného pracoviska Vigľaš sa predstavia v rámci programu ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši Vianočná akadémia, ktorá sa uskutoční v piatok 22. decembra 2017 o 10.00 hod. v KD vo Vígľaši. Veríme, že si nájdete čas a prídete podporiť svoje deti a započúvať sa do vianočných kolied. 

NOVEMBER

- 22. november 2017 16.30 hod. Jesenný koncert

V stredu 22. 11. sa Vám predstavia žiaci hudobného odboru  z elokovaného pracoviska Vígľaš  na ich prvom internom koncerte v tomto šk. roku. Koncert sa uskutoční v priestoroch ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši na I. stupni. 

JÚN

- 6. jún 2017 16.30 hod. Absolventský koncert + Môj prvý koncert

Absolventský koncert žiakov Prípravného štúdia 4. ročníka 1B, 2B, II. st. sa uskutoční v utorok 6. júna o 16.30 hod v koncertnej sále ZUŠ na 1. poschodí. Predstavia sa absolventi hudobného a tanečného odboru pod vedením svojich triednych učiteľov.

 

- 8. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert - elokované pracovisko Lieskovec

Srdečne Vás pozývame na Záverečný koncert hudobného a tanečného odboru žiakov z elokovaného pracoviska Lieskovec. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 8. júna v KD v Lieskovci o 17.00 hod. 

 

- 10. jún 2017 12.00 - 14.00 Tradičná chuť Podpoľania Masarykov dvor Vígľaš - Pstruša

Žiaci hudobného a tanečného odboru našej ZUŠ sa spolu s FS Podpoľanec z Detvy predstavia v kultúrnom programe "Pod Vígľašským zámkom".  Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

- 13. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

Utorok 13. 6. bude patriť Záverečnému koncertu na elokovanom pracovisku vo Vígľaši. Koncert sa uskutoční v kultúrnom dome vo Vígľaši o 17.00 hod. Predstavia sa Vám žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

 

- 16. jún 2017 17.00 hod. Triedny koncert L. Trafimchyk 

Pozývame Vás na klavírny koncert žiakov z triedy Lydziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. O pestrosť programu nebude núdza.

 

- 19. jún 2017 16.30 hod. Triedny koncert E. Luckej, I. Kurtulíkovej - !!!KONCERT PRELOŽENÝ NA 26. 6.!!!

Spevácke výkony žiakov z triedy p. uč. Luckej a Kurtulíkovej si budete môcť vypočuť v pondelok 19. júna o 16.30 hod.v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. Veríme, že si nájdete čas a prídete sa započúvať do známych melódií.

 

- 21. jún 2017 17.00 hod. Záverečný koncert

Záverečné vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a výtvarného odboru si budete môcť prísť vypočuť a pozrieť v stredu 21. 6. o 17.00 hod. do KD v Očovej. Koncert sa bude konať aj vďaka finančnej dotácii BBSK na kúpu kontrabasu.

MÁJ

- 21. máj 2017 15.00 hod. Koncert ku Dňu matiek

Naši žiaci a pedagógovia si pre Vás pripravili malý darček ku Dňu matiek, a to koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. mája 2017 o 15.00 hod., v Kultúrnom dome vo Očovej. Svoju účasť na koncerte nám prisľúbila aj Barborka Špániková (herečka Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene). 

 

- 24. máj 2017 16.30 hod. Koncert absolventov, Interný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

 V stredu 24. mája 2017 o 16.30 hod. sa uskutoční Absolventský koncert žiakov prípravného štúdia a 4. ročníka 1B,2B spojený s Interným koncertom žiakov hudobného odboru. Koncert sa uskutoční v priestoroch ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši v pavilóne B, 1. poschodie. Všetkých Vás srdečné pozývame.

 

- 30. máj 2017 16.30 hod. Triedny koncert strunového oddelenia

Pozývame Vás na triedny koncert strunového oddelenia v utorok 30. mája 2017 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. 

 

APRÍL

- 1. apríl 2017 Zvolenské tanečné pódium

Žiaci tanečného odboru sa pod vedením p. uč. Marcelky Černákovej a p. uč. Lenky Chamulovej zúčastnia na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017 v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

- 9. apríl 2017 (nedeľa) Vítanie jari

Rok ušiel ako voda a my Vás aj tento rok Vás srdečne pozývame na "Vítanie jari v Očovej". Od 13.00 Vás čakajú tvorivé dielne pre deti aj dospelých (pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok voskom, výroba handrových bábik, práca s hlinou) a od 14.00 kultúrny program spojený s vynášaním Moreny. Môžete sa tešiť aj na ukážky starých remesiel: práca na krosnách, zdobenie kraslíc, výroba korbáčov, vyšívanie krivou ihlou. Pevne veríme, že si nájdete čas a prídete sa spolu s nami rozlúčiť so zimou. 

 

- 19. apríl 2017 (streda) Interný koncert

Hneď po Veľkej noci sa žiaci hudobného odboru predstavia na v poradí už druhom Internom koncerte v tomto šk. roku, ktorý sa uskutoční v stredu 19. apríla 2017 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. 

 

21. 4. 2017 (piatok) XI. Lesnícke dni

ŽIaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia v hlavnom programe na XI. Lesníckych dňoch, kde sa naša ZUŠ predstaví v programe s názvom "V horách a dolinách..." od 12.00 - 13.00. Oslavy sa uskutočnia na Námestí SNP vo Zvolene. Príďte podporiť našich žiakov a učiteľov svojim potleskom.

 

24. 4. 2017 (pondelok) XIX. Iuventus Canti, Vráble

V poradí už 19. ročník medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti vo Vrábloch, na ktorej sa opäť zúčastnia aj žiaci našej školy. Našu školu bude v I. kategórii reprezentovať Ema Huliaková a Pavel Bizík z triedy Mgr. art. Evy Luckej. Všetci im budeme držať palce, aby v konkurencii spevákov nielen zo Slovenska obstáli čo najlepšie.

 

25. 4. 2017 (utorok) Zlatá struna

Žiaci p. uč. Lenky Bernátovej a p. uč. Romana Berkyho sa zúčastnia na oblastnej súťaži v hre na sláčikových nástrojoch "Zlatá struna". Súťaž sa uskutoční na pôde ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve. Držme našim žiakom palce.

 

- 25. 4. 2017 (utorok) Deň tanca

Žiačky 2. a 3. ročníka 2. časti tanečného odboru pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Chamulovej postúpili v II. kategórii za choreografiu "Na ulici" nadregionálnej súťaže moderného tanca Zvolenské tanečné pódium s postupom na krajské kolo súťažného festivalu moderného a módneho tanca "Deň tanca 2017" v Žiari nad Hronom. Držme im palce, aby postúpili na celoslovenské kolo.

MAREC

8. marec 2017 (streda) Medzinárodný deň žien UNIVERZITA TRETIEHO VEKU TU vo Zvolene - ZRUŠENÉ!!!

Žiaci DFS Poľana pri ZŠ s MŠ M. B. Funtíka a pri ZUŠ v Očovej vystúpia v rámci kultúrneho programu, ktorý je venovaný Medzinárodnému dňu žien. Okrem žiakov tanečníkov sa predstavia aj žiaci hudobného odboru ZUŠ. 

 

- 29. 3. 2017 o 17.00 (streda) Učiteľský koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert pedagógov a ich žiakov pod názvom "SRDCE PRE UMENIE", ktorý sa uskutoční pri príležitosti dňa učiteľov v stredu 29.marca o 17.OO hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ. 

 

FEBRUÁR

- 21. február 2017 17. 00 (utorok) Klavírny koncert L. Trafimchyk 

Pozývame Vás na Klavírny koncert žiakov z triedy Lidziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. O pestrosť programu nebude núdza.

JANUÁR

- 19. 01. 2017 Novoročné zvítanie 

Aj tento rok sa naša ZUŠ zúčastní ako hosť na koncerte pod názvom "Novoročné zvítanie". Koncert sa koná vo štvrtok 19. januára o 18.00 hod v priestoroch koncertnej sály Zvolenského zámku na 1. poschodí. Veríme, že si nájdete k nám cestu a prídete spolu s nami privítať hudbou a spevom tento nový rok 2017.

 

- Triedny koncert strunového oddelenia 24. 01. 2017 

V utorok 24. januára 2017 o 16.30 sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert strunového oddelenia, na ktorom sa Vám predstavia žiaci z triedy Lenky Bernátovej, Martina Spodniaka, Zuzany Dindešovej, Romana Berkyho, Igora Krajčiho. 

 

- 27. 01. 2017 Rodičovský ples Očová v Kultúrnom dome v Očovej

Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru.

 

DECEMBER

- Obvodné kolo Hnúšťanský akord 2016

Aj tento rok sa naši  žiaci zúčastnia na obvodnom kole súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá sa bude konať v pondelok 5. 12. 2016 v Očovej. Držme im palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. 

 

Vianočná akadémia na elokovanom pracovisku vo Vígľaši pondelok 12. decembra 2016 o 17.00 hod.

V pondelok 12. 12. sa Vám predstavia žiaci hudobného a tanečného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš. Veríme, že si prídete vyhutnať Vianočné koledy v podaní našich žiakov ZUŠ.

 

- Vianočná tržnica v Lieskovci 15. december 2016

Žiaci tanečného a hudobného odboru z elokovaného pracoviska Lieskovec sa Vám predstavia na Vianočnej tržnici v Kultúrnom dome v Lieskovci. Koncert sa uskutoční o 16.00 hod.

 

- 15. december 2016 o 17.00 hod. Kúzlo Vianoc

Vo štvrtok 15. 12. 2016 Vás pozývame na triedny koncert p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej a Mgr. art. Ivany Kurtulíkovej pod názvom "Kúzlo Vianoc". Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 17.00 hod.

 

17. december 2016 "Očovské Vianoce" Remeselný dvor Očová

Aj tento rok Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného odboru "Očovské Vianoce 2016", ktoré sa uskutočnia v sobotu 17. decembra v Remeslenom dvore v Očovej. Od 11.00 hod. budú pre Vás pripravené stánky s vianočnou kapustnicou a od 13.00 sa Vám bude prebiehať kultúrny program. Veríme, že si nájdete čas a prídete nás podporiť.

 

- 18. december 2016 Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene o 17.00 hod.

Naši žiaci hudobného odboru sa predstavia na Vianočnom koncerte v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene spolu so žiakmi ZUŠ Nádvorná Zvolen a s Evanjelickým cirkevným zborom zo Zvolena. Príďte sa na chvíľu zastaviť a započúvať sa do tónov kolied vo vianočnom duchu.

 

20. december 2016 "Adventný koncert" Evanjelický kostol a.v. v Očovej

Aj tento rok sa predstavia naši žiaci hudobného odboru na Adventnom koncerte, ktorý sa tento rok uskutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Očovej. Verím, že si prídete vychutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ, ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

NOVEMBER

- 9. novermber 2016 o 16.30 hod. Jesenný koncert

Žiaci hudobného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš sa Vám predstavia na ich prvom internom koncerte v tomto šk. roku, ktorý nesie názov Jesenný koncert. Koncert sa uskutoční v hudobnej triede na 1. poschodí.

 

Interný koncert 23. november 2016 o 16.30 hod.

Koncert žiakov  hudobného odboru sa uskutoční v stredu 23.11. o 16.30 hod v Koncertnej sále ZUŠ v Očovej na 1. poschodí. Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas a prídete medzi nás.

JÚN

- 1. jún 2016 o 17.00 hod. Absolventský koncert

Pozývame Vás na Absolventský koncert žiakov hudobného odboru spojený s výstavou absolventských prác žiakov výtvarného odboru. Koncert sa uskutoční v stredu 1. júna 2016 o 17.00 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 8. jún 2016 o 17.00 hod. Záverečný koncert

Vystúpenie  žiakov hudobného a tanečného odboru spojené s výstavou prác žiakov výtvarného odboru sa uskutoční v stredu 8. júna 2016 o 17.00 hod. v Remeselnom dvore v Očovej.

 

- 9. jún 2016 o 17.00 hod. Môj prvý koncert

Absolventský koncert žiakov Prípravného štúdia sa uskutoční vo štvrtok 9. júna o 17.00 hod v koncertnej sále ZUŠ na 1. poschodí. Predstavia sa absolventi PŠ II. hudobného a tanečného odboru pod vedením svojich triednych učiteľov.

 

- 11. jún 2016 o 11.00 hod. Slatinský jarmok

Žiaci tanečného odboru sa predstavia na Slatinskom jarmoku v programe o 11.00 hod. vo Zvolenskej Slatine.

 

- Záverečný koncert na elokovanom pracovisku Vígľaš utorok 14. jún 2016 v KD vo Vígľaši.

Srdečne Vás pozývame na Záverečný koncert hudobného, tanečného a výtvarného odboru vo Vígľaši. Príďte ich podporiť svojim potleskom.

 

- Záverečný koncert na elok. pracovisku Lieskovec streda 15. jún 2016 o 17.00 v KD v Lieskovci.

Streda 15. 6. bude patriť Záverečnému koncertu na elokovanom pracovisku v Lieskovci. Koncert sa uskutoční v kultúrnom dome v Lieskovci o 17.00 hod. Predstavia sa Vám žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

 

- Záverečný koncert + Absolventský koncert TO v Očovej utorok 21. jún 2016 o 17.00 hod.

Vystúpenie absolventov a žiakov tanečného odboru sa uskutoční 21. 6. 2016 o 17.00 hod. v Remeselnom dvore v Očovej.

 

- 23. jún 2016 Príjimacie skúšky

Srdečne Vás pozývame na príjimacie skúšky do hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Príjimacie skúšky sa uskutočnia nasledovne:

        Očová 13.00-18.00 na Obecnom úrade v Očovej na prízemí

        Elok. pracovisko Vígľaš 13.00-17.30 v priestoroch ZŠ vo Vígľaši

        Elok. pracovisko Lieskovec 13.00-17.00 v priestoroch ZŠ v Lieskovci

 

- 28. jún 2016 Odovzdávanie vysvedčenia

Vysvedčenie na elokovanom pracovisku vo Vígľaši sa bude odovzdávať od 13.30 na ZŠ vo Vígľaši

Vysvedčenie na elokovanom pracovisku v Lieskovci sa bude odovdzávať od 14.30 v KD v Lieskovci

 

- 29. jún 2016 Odovdzávanie vysvedčenia

Vysvedčenie v Očovej sa bude odovdzávať v Remeselnom dvore o 15.30

 

MÁJ

- 8. máj 2016 o 15.00 hod. Koncert ku Dňu matiek Vígľaš

Naši žiaci a pedagógovia si pre Vás pripravili malý darček. Tešíme sa na Vás, koncert ku Dňu matiek sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2016 o 15.00 hod., v Kultúrnom dome vo Vígľaši. 

 

- 12. máj 2016 Slávik Slovenska

Vo štvrtok 12. mája sa náš žiak Pavel Bízik zúčastní na okresnom kole Slávik Slovenska, ktorý sa bude konať na Súkromnom konzervatóriu Pink Harmony vo Zvolene. Držme mu palce, aby sa umiestnil čo najlepšie.

 

- 18. máj 2016 o 16.30 hod. (streda) Triedny koncert strunového oddelenia

Srdečne Vás pozývame na Triedny koncert strunového oddelenia, ktorý sa uskutoční v stredu 18. mája o 17.00 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 19. máj 2016 o 16.30 hod. triedny koncert "Na ľudovú nôtu"

Srdečne Vás pozývame na triedny koncert žiakov hudobného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš pod názvom "Na ľudovú nôtu". Koncert sa uskutoční vo štvrtok 19. mája v priestoroch ZŠ vo Vígľaši. Tešíme sa na Vás.

 

- 24. máj 2016 o 17.00 hod. Triedny koncert žiakov z triedy Mgr. art. Evy Luckej

V utorok 24. mája o 17.00 hod. sa v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová uskutoční triedny koncert žiakov z triedy p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej.

 

APRÍL

- 5. 4. 2016 o 16.30 (utorok) Jarný koncert

V utorok 5. apríla o 16.30 sa Vám predstavia žiaci hudobného odboru na koncerte s názvom Jarný koncert. Koncert sa uskutoční v priestoroch ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši.

 

- 13. 4. 2016 o 17.00 (streda) Interný koncert

V poradí druhý interný koncert v tomto šk. roku sa bude niesť v duchu 260. výročia narodenia W. A. Mozarta a jeho súčasníkov. Koncert sa uskutoční v stredu 13. apríla o 17.00 hod. v zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 20. 4. 2016 (streda) Zlatá struna

Žiačky p. uč. Mgr. art. Lenky Jančovej sa zúčastnia na oblastnej súťaži v hre na sláčikových nástrojoch. Súťaž sa uskutoční na ZUŠ Nádvorná vo Zvolene. Držme našim žiakom palce.

 

- 20. 4. 2016 o 17.00 (streda) Triedny koncert S. Poprádiovej a M. Poprádiho

Srdečne Vás pozývame na triedny koncert Mgr. art. Sylvie Poprádiovej a Mgr. art. Miroslava Poprádiho, ktorý sa uskutoční v stredu 20. apríla o 17.00 hod v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 21. 4. 2016 (štvrtok) Sláčiková súťaž Brezno

Žiačky z triedy Mgr. art.  Lenky Jančovej a Romana Berkyho Dis. Art. sa zúčastia na súťaži v hre na sláčikové nástroje v ZUŠ v Brezne.

 

- 22. 4. 2016 (piatok) X. Lesnícke dni

ŽIaci hudobného a tanečného odboru sa predstavia v hlavnom programe na X. Lesníckych dňoch, kde sa naša ZUŠ predstaví v programe s názvom Hudba a tanec v nás od 12.00 - 12.45. Oslavy sa uskutočnia na Námestí SNP vo Zvolene. Príďte podporiť našich žiakov a učiteľov svojim potleskom.

 

- 25. 4. 2016 (pondelok) Iuventus Canti, Vráble

V poradí už 18. ročník medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti vo Vrábloch. Našu školu bude v I. kategórii reprezentovať Ema Huliaková z triedy Mgr. art. Evy Luckej. Všetci budeme  držať palce, aby v konkurencii spevákov nielen zo Slovenska obstála čo najlepšie.

 

- 30. 4. 2016 (sobota) Oslavy 1. mája Lieskovec

Vystúpenie žiakov tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Lieskovci pri príležitosti osláv 1. mája v obci.

MAREC

- 16. 3. 2016 o 17.00 (streda) Učiteľský koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert pedagógov ZUŠ pod názvom, ktorý sa uskutoční pri príležitosti dňa učiteľov v stredu 16.marca o 17.OO hod v Zrkadlovej sále ZUŠ v Očovej. Predstavia sa Vám učitelia Vašich detí v tom, čo im je srdcu blízke.

- 19. 3. 2016 (sobota) Detský hudobný festival 2016

Naše žiačky-speváčky z triedy Moniky Holíkovej sa zúčastnia Regionálnej prehliadky detských speváckych skupín, detských ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov v Dobrej Nive, ktorý je spojený s Veľkonočným jarmokom.

Program dňa:

12.00 hod Otvorenie jarmoku na námestí SNP v Dobrej Nive,

15.00 hod súťažná prehliadka v KD v Dobrej Nive

16.50 hod vyhlásenie výsledkov

- 20. 3. 2016 (nedeľa) Vítanie jari

Tak ako každý rok, aj tento rok Vás srdečne pozývame na "Vítanie jari v Očovej". Od 13.00 Vás čakajú tvorivé dielne pre deti aj dospelých a od 14.00 kultúrny program spojený s vynášaním Moreny. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

- 24. - 29. marca 2016 Veľkonočné prázdniny

FEBRUÁR

- 8. 2. 2016 o 17.00 (pondelok) Polročný koncert na elokovanom pracovisku Vígľaš

V pondelok 8. 2. 2016 o 17.00 hod. sa v KD vo Vígľaši uskutoční polročný koncert, na ktorom sa predstavia žiaci hudobného, tanečného a výstavou svojich prác žiaci výtvarného odboru.  Príďte ich svojim potleskom podporiť.         

                              

- 19. február 2016 17. 00 (piatok) Triedny koncert L. Trafimchyk 

Pozývame Vás na triedny koncert žiakov z triedy Lydziye Trafimchyk. Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová. O pestrosť programu nebude núdza.

                                

- Jarné prázdniny 29. 2. – 4. 3. pondelok - piatok

 

JANUÁR

- 27. január 2016 Polročný koncert v Očovej

Tak ako po minulé roky aj tento polrok ukončíme Polročným koncertom tanečného a hudobného odboru spojený s výstavou prác žakov výtvarného odboru. Koncert sa uskutoční v stredu 27. januára o 17.00 hod vo veľkej sále Kultúrneho domu v Očovej. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

- 28. január 2016 "Novoročné zvítanie"

Opäť po roku sa ako hostia zúčastníme na koncerte pod názvom "Novoročné zvítanie". Pevne veríme, že sa tento spoločný koncert stane tradíciou našej a Zvolenskej Základnej umeleckej školy Nádvorná 10. Koncert sa koná vo štvrtok 28. januára o 18.00 hod v priestoroch koncertnej sály Zvolenského zámku na 1. poschodí. Verím, že si nájdete k nám cestu a prídete spolu s nami privítať hudbou a spevom tento nový rok 2016.

 

- 29. január 2016 Rodičovský ples v Očovej

 

DECEMBER

- 4. december 2015 vystúpenie pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť

Žiaci tanečného odboru sa predstavili svojim programom Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť.

 

- Adventný koncert na elokovanom pracovisku vo Vígľaši štvrtok 10. decembra 2015 o 16.30 hod.

Vo štvrtok 10. 12. sa Vám predstavia žiaci hudobného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš. Veríme, že si prídete vyhutnať Vianočné koledy v podaní  našich žiakov ZUŠ.

 

- 12. december 2015 "Očovské Vianoce" Remeselný dvor Očová 13.00 h

Aj tento rok Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného odboru "Očovské Vianoce 2015", ktoré sa uskutočnia v sobotu 12. decembra o 13.00 h v Remeslenom dvore v Očovej. Súčasťou bude aj trh výrobkov výtvarného odboru. Verím, že si nájdete čas a prídete nás podporiť.

 

- 13. december 2015 Vianočný trh a ľudové divadlo na Vígľašskom zámku

V nedeľu 13. 12. príďte podporiť žiakov tanečného odboru z elokovaného pracoviska Vígľaš na Vígľašský zámok v rámci program Vianočný trh a ľudové divadlo.

 

- 14. december 2015 o 17.00 hod. Triedny koncert strunového oddelenia

Pozývame Vás na triedny koncert strunového oddelenia, ktorý sa uskutoční v pondelok 14. 12. 2015 o 17.00 hod. v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová.

 

- 15. december 2015 o 17.00 hod. Prichádzajú Vianoce

V utorok 15. 12. 2015 Vás pozývame na triedny koncert p. učiteľky Mgr. art. Evy Luckej pod názvom "Prichádzajú Vianoce". Koncert sa bude konať v Zrkadlovej sále ZUŠ Očová o 17.00 hod.

 

17. december 2015 Vystúpenie TO na Vianočných trhoch, KD Lieskovec o 16.00 h

Pozývame Vás na vystúpenie žiakov tanečného odboru na elokovanom pracovisku v Lieskovci, ktoré bude venované prichádzajúcim Vianočným sviatkom. Vystúpenie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Lieskovci o 16.00 hod.

 

- 18. december 2015 Vystúpenie TO - materská škola, KD Lieskovec o 16.00 h

Vystúpenie tanečného odboru prípravné štúdium v KD v Lieskovci.

 

- 20. december 2015 Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene o 17.00 hod.

Naši žiaci hudobného odboru sa predstavia na Vianočnom koncerte v Evanjelickom kostole a.v. vo Zvolene spolu so žiakmi ZUŠ Nádvorná Zvolen a s Evanjelickým cirkevným zborom zo Zvolena. Príďte sa na chvíľu zastaviť a započúvať sa do tónov kolied vo vianočnom duchu.

 

- 21. december 2015 "Adventný koncert" Katolícky kostol v Očovej

Aj tento rok sa predstavia naši žiaci hudobného odboru na Adventnom koncerte, ktorý sa tento rok uskutoční v Katolíckom kostole v Očovej. Verím, že si prídete vychutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ, ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

NOVEMBER

- Triedny koncert M. Holíkovej+A. Ľalíkovej utorok 3. november 2015 o 16. 30 hod. - elokované pracovisko Vígľaš

Pozývame Vás na triedny koncert Mgr. M. Holíkovej a Mgr. A. Ľalíkovej Dis. Art., ktorý sa uskutoční 3. novembra 2015 o 16.30 v priestorok ZŠ vo Vígľaši v hudobnej triede na 1. poschodí.

 

- Interný koncert 11. november 2015 o 17.00 hod.

Koncert žiakov  hudobného odboru sa uskutoční v stredu 11.11. o 17.00 hod v Koncertnej sále ZUŠ v Očovej na 1. poschodí. Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas a prídete medzi nás.

 

-  Očová spieva 15. 11. 2015

Aj tento rok sa žiaci hudobného odboru predmet spev z tried Mgr. art. S. Poprádiovej a Mgr. art. E. Luckej zúčastnia prehliadky ľudových piesní "Očová spieva", ktorá sa uskutoční 15.11. 2015 v Kultúrnom dome v Očovej.

 

26. 11. 2015 Vystúpenie pre DD a DSS

Vo štvrtok 26. 11. 2015 sa naši žiaci HO predstavia klientom DD a DSS v obciach Sebedín-Bečov a Hrochoť. Svojim programom potešia všekých jubilantov.

 

OKTÓBER

- 28. október 2015 o 14.00 Vystúpenie pri príležitosti mesiac úcty k starším

Žiaci tanečného odboru sa v kultúrnom dome v Lieskovci predstavia v programe venované Dňu úcty k starším.

 

 

JANUÁR