Elokované pracoviská

 

V tomto školskom roku 2017/2018 pokračuje vyučovanie na elokovaných pracoviskách  v obciach  Lieskovec a Vígľaš. Od 1. 9. 2015 je zriadené elokované pracovisko aj v materskej škole v Očovej. V Lieskovci sa aj naďalej bude vyučovať v tanečnom, výtvarnom a hudobnom odbore- hra na gitare. Vo Vígľaši môžu žiaci navštevovať  výtvarný a hudobný odbor - hra na klavíri, akordeóne, cimbale, husliach, spev. 

Po 18 rokoch zatvárame našu pobočku vo Zvolenskej Slatine na základe metodického pokynu 13/2013. Dôvodom sú nevyhovujúce priestorové podmienky z pohľadu RUVZ vo Zvolene, pretože priestory v ktorých sa vyučovalo, niesú preklasifikované na vyučovacie priestory, preto tam výučba nemôže prebiehať. Všetci žiaci, ktorí chcú pokračovať vo vzdelávaní na našej ZUŠ majú možnosť dochádzať na vyučovanie do centrálnej budovy školy v Očovej.

V jednotlivých sekciách "Elokované pracoviská" nájdete informácie týkajúce sa priamo konktétneho vysunutého pracoviska ZUŠ. Priebežne sa budeme snažiť doplňať všetky informácie o vystúpeniach a koncertoch, či pripravovaných akciách na jednotlivých pracovskách. Zároveň tu môžete nájsť aj rozvrh hodín jednotlivých odborov. Všetky aktuálne pripravované podujatia školy však nájdete aj v sekcii "Plánované aktivity školy" Verím, že na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie a ak náhodou nie, tak nás kontaktujte cez sekciu "Napíšte nám" a budeme Vás informovať priamo na Vašu mailovú adresu..