Pedagogický zbor

PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

riaditeľka školy

 

Mgr. art. Zuzana Dindešová

zástupca riaditeľky školy

cimbal, HN

 

Hudobný odbor

Roman Berky, DiS.art., 

husle, viola, elokované pracovisko Vígľaš

Mgr. art. Lenka Bernátová - materská dovolenka

husle

Mgr. Katarína Černáková

hudobná náuka Očová

Peter Čižmár, DiS. art. - zastupovanie počas MD

husle

Mgr. Ľudmila Farbiaková

akordeón, klavír, hudobná náuka, elokované pracovisko Vígľaš 

Balász Fazekaš

klavír, korepetície spev

Mgr. Monika Holíková

spev elokované pracovisko Vígľaš

Dominik Jaraba 

hra na heligónke, Očová, elokované pracovisko Vígľaš

Róbert Kanda

korepetície TO

Igor Krajči, DiS.art.

gitara

Mgr. Andrea Ľalíková, Dis. art.

klavír, korepetície - elokované pracovisko Vígľaš

Mgr. art. Eva Lucká

spev

Slavomír Melicherčík 

korepetítor tanečného odboru, hra na heligónke, kontrabase

Mgr. art. Miroslav Poprádi

saxofón, flauta, klarinet

Mgr. art. Sylvia Poprádiová - materská dovolenka

spev

Martin Spodniak, DiS. art.

gitara Očová a elokované pracovisko Lieskovec, Vígľaš

Bc. Kristína Suchá - zastupovanie počas MD

spev

Lidziya Trafimchyk

klavír

 

Tanečný odbor

PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava el. pracovisko Lieskovec, 

Jaroslav Uhrin, DiS. art.

tanečná príprava, ľudový tanec, tanečná prax

Filip Borecký, DiS. art

moderný, jazzový, klasický tanec, tanečná prax

 

Výtvarný odbor

Mgr. art. Andrea Vicianová - materská dovolenka

Veronika Malatincová - zastupovanie počas MD

Očová, elokované pracovisko Lieskovec

Mgr. Lucia Gondášová 

elokované pracovisko Vígľaš

 

Ekonomicko-hospodársky úsek

Ing. Ingrid Poničanová

hospodárka školy

 

Martina Hrnčiarová

upratovačka Očová

Renáta Výbohová

upratovačka elokované pracovisko Vígľaš