Dokumenty

Milí návštevníci, z dôvodu nedostatku priestoru na našej stránke je Školský vzdelávací program  k dizspozícii k nahliadnutiu v pracovných dňoch  na riaditeľstve ZUŠ, Ul. SNP 331/112, Očová.

 

školský poriadok 2014-2015.pdf (215,2 kB)

organizačná štruktúra.pdf (500,4 kB)
správa VVC 2012-2013.pdf (390,3 kB)
správa VVC 2013-2014.pdf (409 kB)
správa VVC 2014-2015.pdf (304,7 kB)
správa VVC 2015-2016.pdf (313,7 kB)

správa o VVC 2016-2017.pdf (468,8 kB)