Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe Zákona 546 z 9. decembra 2010 ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.

PRE OBJEDNÁVKY, ZMLUVY A FAKTÚRY OD ROKU 2012 SME VYTVORILI NOVÚ WEB STRÁNKU,

www.zusocova-faktury.webnode.sk/

www.zusocova-faktury-2014.webnode.sk/

  • PRE OBJEDNÁVKY, ZMLUVY,FAKTÚRY 2015,2016,2017,2018 SME VYTVORILI WEB STRÁNKU : 

www.zusocova-faktury-2015.webnode.sk/

 

NA KTOREJ ZVEREJŇUJEME VŠETKY POVINNÉ ÚDAJE.

 
Faktúry, zmluvy, objednávky do roku 2012 nájdete priamo na tejto stránke.