Úspechy

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2018/2019

Hudobný odbor

Detský hudobný festival J. Cikkera 2019 Banská Bystrica - Celoslovenská súťaž v speve

Strieborné pásmo v II. kat. Sofia Melicherčíková, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

Strieborné pásmo v III. kat. Pavel Bízik, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

Strieborné pásmo v IV. kat. Benjamín Rudík, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

 

Banskoštiavnické kladivká 2019 - Celoslovenská súťaž v hre na klavíri

Bronzové pásmo v 1. kat. Hana Budinská, tr. uč. Lydziya Trafimchyk

 

Schneiderova Trnava - Celoslovenská súťaž v hre na sláčikových nástrojoch

Bronzové pásmo v III. kat. Pavlína Kúdelová, EP vo Vígľaši, tr. uč. Roman Berky DiS.art.

 

Zlatá struna 2019 - oblastná súťaž v hre na sláčikové nástroje

Zlaté pásmo v I. kat. Adriana Rábotová, tr.uč. Peter Čižmár DiS.art.

Zlaté pásmo v II. kat. Dorota Vatehová, tr. uč. Peter Čižmár DiS.art.

Bronzové pásno v IV. kat. Pavlína Kúdelová, EP vo Vígľaši,  tr. uč. Roman Berky DiS.art.

 

1. ročník Celoslovenskej klarinetovej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl Klarinetiáda Bojnice 2018

Strieborné pásmo, 3. miesto v 4. kategórii - Lenka Halamová v hre na klarinete, tr. uč. Mgr. art. Miroslav Poprádi

 

Hnúšťanský akord - krajské kolo v predmete hudobná náuka

2. miesto kat. A - Dávid Gutzelnig, Sofia Melicherčíková, Natália Kočíková, uč. Mgr. Katarína Černáková

 

Hnúšťanský akord - okresné kolo v predmete hudobná náuka

1. miesto kat. A a postup do krajského kolaDávid Gutzelnig, Sofia Melicherčíková, Natália Kočíková, uč. Mgr. art. Zuzana Dindešová, Mgr. Katarína Černáková

 

Tanečný odbor

Zvolenské tanečné pódium 2019 - nadregionálna prehliadka moderného tanca

Bronzové pásmo v I. kategórii za choreografiu "Uptown funk girls", pedagóg Filip Borecký DiS. art.

 
Bronzové pásmo v II. kategórii Lucii Beláčekovej za choreografiu "ALONE" pedagóg Filip Borecký DiS. art.

 

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2017/2018

 

Hudobný odbor

Regionálna prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych s, sólistov spevákov a inštrumentalistov
sólisti speváci:

Strieborné pásmo - Simona Fábryová, Zuzana Jaloviarová, Nina Pirošová, z EP vo Vígľaši  tr. uč. Mgr. Monika Holíková

sólisti inštrumentalisti: hra na heligónke

Strieborné pásmo: Milan Bogár, Jozef Kubinec, Martin Fajčík,  tr. uč. Dominik Jaraba

spevácke skupiny:

Bronzové pásmo: spevácka skupina z EP vo Vígľaši S. Fábryová, Z. Jaloviarová, D. Farbiaková, D. Fáberová, N. Pirošová,  tr. uč. Mgr. Monika Holíková

 

Celoslovenská súťaž v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch v Brezne

Zlaté pásmo v 1a. kategórii - Dorota Vatehová v hre na husliach, Mgr. art. Lenka Bernátová

Zlaté pásmo v I. kategórii - Paulína Kúdelová v hre na husliach, Mgr. art. Lenka Bernátová

Zlaté pásmo v VIII. kategórii - Peter Suja v hre na kontrabase, Roman Berky Dis. Art.

Bronzové pásmo v 1a. kategórii - Pavel Ľupták v hre na husliach, Mgr. art. Lenka Bernátová

 

Zlatá struna 2018 v Hriňovej - oblastná súťaž žiakov v hre na sláčikové nástroje

Zlaté pásmo v 1.r./1.č. kategórii - Dorota Vatehová, Mgr. art. Lenka Bernátová

Zlaté pásmo v 4.r./2.č. kategórii - Peter Suja, Roman Berky DiS.art.

Strieborné pásmo v 1. r./1. č. kategórii- Pavel Ľupták, Mgr. art. Lenka Bernátová

Strieborné pásmo v 3.r./1.č. kategórii - Paulína Kúdelová, Mgr. art. Lenka Bernátová

Strieborné pásmo v 1.r./2.č. kategórii - Pavel Bizík, Mgr. art. Lenka Bernátová

 

1. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky v Ružomberku

Bronzové pásmo v II. kategórii - Hanka Budinská, Lidziya Trafimchyk

 

Ping Song 7. ročník súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve 

Zlaté pásmo v 4A kategórii - Benjamín Rudík, Mgr. art. Eva Lucká

Strieborné pásmo v 3B kategórii - Ema HuliakováMgr. art. Eva Lucká

 

4. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na viole, violončele a kontrabase Dolný Kubín

Zlaté pásmo v 2. kategórii - Peter Suja, Roman Berky, DiS. art.
 

0. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu "Detvianska zlatá struna" v sólovej hre na sláčikové nástroje a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení Detva

Zlaté  pásmo v 1. kategórii - Pavel Ľupták hra na husliach, Mgr. art. Lenka Bernátová

Strieborné pásmo v 1. kategórii - Dorota Vatehová hra na husliach, Mgr. art. Lenka Bernátová

Zlaté pásmo v 3. kategórii - Paulína Kúdelová hra na husliach, Mgr. art. Lenka Bernátová

Zlaté pásmo v 9. kategórii a Cena poroty - Peter Suja hra na kontrabase, Roman Berky, DiS. art.

 

Tanečný odbor

Zvolenské tanečné pódium - nadregionálna súťažná prehliadka moderného tanca

Diplom za Libreto v choreografii "Modrá obloha" získali žiačky Natália Babicová, Ema Igriniová, Johanna Holíková, Alžbeta Pivolusková a Nina Slosiariková.

Diplom a cenu za choreografiu "Army girls"  s postupom na Krajskú súťaž Deň tanca v Žiari nad Hronom získali žiačky 2. až 4. ročníka 2. časti tanečného odboru

 
DEŇ TANCA krajská súťažná prehliadka moderného a módneho tanca Žiar nad Hronom
 
Bronzové pásmo - žiačky 2., 3. a 4. ročník 2B tanečného odboru, choreografia Mgr. Lenka Farkašová
 
 
 

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2016/2017

Hudobný odbor

Hnúšťanský akord - okresné kolo

2. miesto kat. B - Pavel Bizík, Jozef Kubinec, Adam Sás, uč. Mgr. art. Zuzana Dindešová

 

Zlatá struna 2017 v Detve - oblastná súťaž žiakov v hre na sláčikové nástroje

Zlaté pásmo v 2.r./1.č. kategórii - Paulína Kúdelová, Mgr. art. Lenka Bernátová

Zlaté pásmo v 3.r./2.č. kategórii - Peter Suja, Roman Berky DiS.art.

Strieborné pásmo v 1.r./1.č. kategórii - Tomáš Kajan, Mgr. art. Lenka Bernátová

Strieborné pásmo v 4. r./2. č. kategórii- Dominika Ľuptáková, Mgr. art. Lenka Bernátová

Bronzové pásmo v 4. r./2. č. kategórii- Alexandra Koreňová, Mgr. art. Lenka Bernátová

Tanečný odbor

Zvolenské tanečné pódium

Diplom a cenu za choreografiu "Na ulici" v II. kategórii s postupom na Krajskú prehliadku získali žiačky 2. a 3. ročníka 2. časti tanečného odboru, uč. Mgr. Lenka Chamulová.

 

DEŇ TANCA krajská súťažná prehliadka moderného a módneho Žiar nad Hronom 

Bronzové pásmo - žiačky 2. a 3. ročníka 2. časti tanečného odboru, uč. Mgr. Lenka Chamulová

 

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2015/2016

Hudobný odbor

Slávik Slovenska 2016 - Okresné kolo súťaže v speve ľudovej piesne

3. miesto v II. kategórii - Pavel Bízik, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

 

 

Iuventus canti - Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina v klasickom speve

3. miesto v I. kategórii - Ema Huliaková, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

 

Súťaž v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch v Brezne

Strieborné pásmo v V. kategórii - Dominika Ľuptáková v hre na husliach, Mgr. art. Lenka Jančová

Zlaté pásmo v VIII. kategórii - Peter Suja v hre na kontrabase, Roman Berky Dis. Art.

 

Zlatá struna 2016 vo Zvolene - oblastná súťaž žiakov v hre na sláčikové nástroje

2. miesto v 3. r./2. č. kategórii- Dominika Ľuptáková, Mgr. art. Lenka Jančová

3. miesto v 3. r./2. č. kategórii- Alexandra Koreňová, Mgr. art. Lenka Jančová

 

Regionálna prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

Strieborné pásmo - žiačky Denisa Farbiaková, Daniela Fáberová, Simona Fábryová, Zuzana Jaloviarová, Timea Gondová, tr. uč. M. Holíková

 

Hnúšťanský akord - okresné kolo

2. miesto kat. A - Zuzana Šuleková, Petra Hrončiaková, Bianka Bieliková

 

Výtvarný odbor

Celoslovenská súťažná prehliadka žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl

Zlaté pásmo II. kat.- žiačky Zuzana Čipčalová, Michaela Šusteková, tr. Mgr. Miroslava Havranová

 

"Prechádzky umením" - 6. ročník detskej výtvarnej súťaže

2. miesto v 2. kategórii - žiačka Daniela Horniaková, tr. Mgr. Miroslava Havranová

 

"Hasiči budúcnosti" - 13. ročník celoslovenskej súťaže vo výtvarnom prejave

1. miesto veková kategória do 9. rokov - Silvia Gáborová, tr. Mgr. Miroslava Havranová

 

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2014/2015

Hudobný odbor

Iuventus canti - Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina v klasickom speve

1. miesto v II. kategórii - Benjamín Rudík, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

 

Iuventus canti - Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina v klasickom speve

Diplom získala Mgr. art. Eva Lucká za pedagogické vedenie Benjamína Rudíka

 

 

Zlatá struna 2015 v Hriňovej - oblastná súťaž žiakov v hre na sláčikové nástroje

2. miesto v 2. r./2. č. kategórii- Alexandra Koreňová, Mgr. art. Lenka Jančová

 

Talent revúca - Celoslovenská súťaž vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ

1. miesto II. kategória do 19. rokov - Dana Rudíková, hra na klavíri, tr. uč. Lydziya Trafimchyk

2. miesto II. kategória do 19. rokov - Dana Rudíková, hra na klavíri, tr. uč. Lydziya Trafimchyk,

                                                     Alexandra Mruškovičová, hra na flaute, Mgr. art. Miroslav Poprádi

 

 

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2013/2014

Tanečný odbor

"Zlatý kľúčik" Celoslovenská súťaž ZUŠ v scénickom tanci

Diplom za technické prevedenie choreografie JAR OF HEARTS v kat. Junior, choreografia Mgr. Denisa Benčaťová

žiačky 7. ročníka - Lenka Halamová, Lucia Halamová, Kristína Jasová, Barbora Šuleková, Sylvia Ťavodová, Júlia Pastierovičová, Alica Záchenská

Výtvarný odbor

1. miesto - Michal Gút, 8. ročník, Grafický návrh na obálku žiackej knižky, spoločnosť ŠEVT, tr. uč. Mgr. art. Andrea Vicianová

Hudobný odbor

ROCK POP STAR - festival populárnej piesne

1. miesto v II. kategórii - Radka Havlíková, tr. uč. Mgr. art. Sylvia Poprádiová

 

Iuventus canti - Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina v klasickom speve

2. miesto v II. kategórii - Benjamín Rudík, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

 

Slávik Slovenska 2014 - Okresné kolo súťaže v speve ľudovej piesne

2. miesto v III. kategórii - Benjamín Rudík, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

 

Talent revúca - Celoslovenská súťaž vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ

3. miesto II. kategória do 19. rokov - Dana Rudíková, hra na klavíri, tr. uč. Lydziya Trafimchyk

 

Hnúšťanský akord - krajské kolo

3. miesto kat. C - Katarína Šálková, Júlia Pastierovičová, Benjamím Rudík

 

Hnúšťanský akord - okresné kolo

2. miesto kat. A - Timotej Rudík, Jakub Pálfi, Lucia Beláčeková

3. miesto kat. B - Lívia Ludorovanová, Petra Knoteková, Alexandra Mruškovičová

kat. C - automatický postup na krajské kolo

 

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2012/2013

Hudobný odbor

"Slávik Slovenska 2013"

2. miesto v 3. kategórii - Benjamín Rudík, spev, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

 

Talenty pre Slovensko 2013 - celoslovenská súťaž v hre na sláčikové nástroje

Strieborné pásmo - Katarína Tučeková, hra na viole, tr. uč. Roman Berky

 

Zlatá struna 2013 vo Zvolene - oblastná súťaž žiakov v hre na sláčikové nástroje

2. miesto v 4. kategórii - Dominika Mária Ľuptáková - hra na husliach, pobočka Vígľaš, tr. uč. Bc. Lenka Jančová

3. miesto v 4. kategórii - Alexandra Koreňová - hra na husliach, pobočka Vígľaš, tr. uč. Bc. Lenka Jančová

 

Hnúšťanský akord - okresné kolo

1. miesto kat. A - Karin Hornčiaková, Petra Knoteková, Alexandra Mruškovičová - postup na krajské kolo

2. miesto kat. B - Kristína Jasová, Jana Púpalová, Barbora Šuleková(pob. Z. Slatina)

kat. C - automatický postup na krajské kolo

Literárno-dramatický odbor

Cena Detskej poroty na oblastnej prehliadke dramatickej tvorivosti detí "Rozprávkové divadielko" Natálii Šimkovičovej za herecký výkon v divadelnom predstavení "Rozprávky tak, ako ich nepoznáme..." tr. uč. Milota Široká

Postup na Krajskú divadelnú prehliadku do Žiaru nad Hronom "Rozprávkové javisko 2013" s divadelným predstavením "Rozprávky tak, ako ich nepoznáme...", tr. uč. Milota Široká

 

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2011/2012

Hudobný odbor

Talent Revúca - celoslovenská prehliadka  vlastnej tvorby žiakov ZUŠ

3. miesto Danka Rudíková, hra na klavíri, tr. uč. Lydziya Trafimchyk

 

Sláčiková súťaž Brezno - celoslovenská prehliadka

2. miesto Katarína Tučeková, hra na viole, tr. uč. Roman Berky

 

Hnúšťanský akord - okresné kolo

2. miesto v kat. B, žiaci: Katarína Šálková, Kristína Jasová, Petra Hroncová-z pobočky Zv. Slatina

 

Výtvarný odbor

Klára Havlíková, pobočka Zv. Slatina - 3. miesto vo výtvarnej  súťaži "Koník môj priateľ" tr. uč. Milota Široká

Michal Gút, pobočka Zv. Slatina - 8. miesto v návrhu Žiackej knižky pre ŠEVT, tr. uč.Milota Široká

 

Úspechy našich žiakov v šk. roku 2010/2011

Hudobný odbor

Slávik Slovenska 2011

2. miesto v C. kat. Nicolette Ballová, tr.uč. Mgr. Monika Holíková

 

Súťaž sláčikových nástrojov "Zlatá struna 2011" v Hriňovej

2. miesto Kristína Jasová, hra na husliach - tr. uč. Mgr. Katarína Chabadová

 

Hnúšťanský akord 2011 - obvodné kolo

2. miesto v kat. A  žiaci: Adam Hronec, Kristína Jasová, Barbora Šuleková

2. miesto v kat. B  žiaci: Nicolette Ballová, Kamila Jasová, Katarína Šálková

 

"Zvolenský zvonček 2011"

1. miesto Radka Havlíková - tr. uč. Mgr. Monika Holíková

3. miesto Adam Hronec - tr. uč. Mgr. Monika Holíková

 

Literárno-dramatický odbor

Cena Detskej poroty na krajskej prehlisdke dramatickej tvorivosti detí a dospelých "Rozprávkové javisko" divadelnému predstaveniu "Odvanástich mesiačikoch"

Postup na Krajskú divadelnú prehliadku do Žiaru nad Hronom "Rozprávkové javisko 2011" s divadelným predstavením "O dvanástich mesiačikoch"