Zmluvy

Pre zmluvy uzatvrené od roku 2012 sme vytvorili novú web stránku
www.zusocova-faktury.webnode.sk

 

Zmluvy platné k 1.1.2011, od 1.1.2011

číslo zmluvy predmet plnenia dátum účinnosti                  poznámka
12010 prenájom  klavírov                             02.09.2010  - 31.08.2011  
22010 prenájom priestorov 01.09.2010  - 30.06.2011  
12011 prenájom priestorov Vígľaš 01.09.2011 -  30.06.2012  
22011 prenájom priestorov Zv. Slatina 03.10.2011 -  30.06.2012  
32011 prenájom priestorov Lieskoviec 01.10.2011 -  30.06.2012  
12012 prenájom priestorov Coop Jednota Zvol. Slatina 09.01.2012 - 30.06.2012  
22012 prenájom priestorov - Obec Očová 01.01.2012 - neučitá  
32012 prenájom priestorov Obec Zvolenská Slatina 01.10.2012 - 30.06.2013  
42012 poistná zmluva 24.10.2012- neurčitá  
52012 prenájom priestorov - Obec Lieskovec 01.11.2012-30.06.2013  
62012 prenájom priestorov  Základná škola Vígľaš

01.09.2012- 30.06.2013 

 

   
   
       

 

 

Priradené dokumenty:

prenájom klavírov 1 str..PDF (49,1 kB)

prenájom klavírov 2 str..PDF (47,8 kB)

prenájom priestorov 1 str..PDF (51,9 kB)

prenájom priestorov2str..PDF (63,1 kB)

zmluva o nájme Vigľaš.PDF (119,9 kB)
zmluva o nájme Zvolenská Slatina.PDF (141,6 kB)

zmluvao nájme Lieskovec.PDF (399,1 kB)

zmluva12012.PDF (401,5 kB)

nájomná zmluva 22012.PDF (753,5 kB)

najomna zmluva Zvolenská Slatina.PDF (217,8 kB)

poistna zmluva.PDF (347,7 kB)

najomna zmluva Lieskovec.PDF (121 kB)