Ďakujeme

SPOLOČNÉ ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENIA:
- elokované pracovisko Vígľaš streda 27. 6. o 13.30 v ZŠ
- elokované pracovisko Lieskovec štvrtok 28. 6. o 14.00 v KD
- Očová štvrtok 28. 6. o 16.00 v Zrkadlovej sále

Ďakujeme Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Detve za finančnú podporu pre štúdium našej talentovanej huslistky Liliany Oláhovej.

Banskobystrickému samosprávnemu kraju

za schválenie a poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2018 na kúpu bezkáblového ozvučenia pre projekty ZUŠ.

 

ROTARY clubu Zvolen a Top centru podnikateliek Slovenska

za finančnú podporu na rozvoj umeleckého vzdelávania našich žiakov

 

CD Danky Rudíkovej "Tajomstvo lesa" si môžete zakúpiť u riaditeľky školy ZUŠ Očová.

Cena CD je 7 eur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša Základná umelecká škola v Očovej sa nachádza v regióne,

v ktorom kladný vzťah k umeniu pomáha zachovávať dedičstvo po predchádzajúcich generáciách.

Nielen staršia, ale aj mladá generácia si hľadá cestu k umeniu

a snaží sa  tak nadviazať na predchádzajúce generácie, pretože

umenie je súčasťou nášho života a nájdeme ho všade...

Tvoríme ho, tešíme sa z neho a udržujeme jeho hodnoty v čase.

Nielen dieťa, ale každý človek by mal rozvíjať svoje schopnosti a talent,

prezentovať ich a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov a úspechov.

Takúto možnosť ponúka každému aj

 Základná umelecká škola v Očovej.

 

Vítame Vás na stránke našej školy a tešíme sa, že ste si našli čas a aj takýmto spôsobom Vás môžeme oboznámiť s našou prácou.

 

 

INFO VÝVESKA

- 1., 2. jún 2018 Slatinský jarmok

- 4. jún 2018 Triedny koncert speváckeho oddelenia

- 6. jún 2018 Môj prvý koncert

- 7. jún 2018 Triedny koncert strunového oddelenia

- 12., 13. jún 2018 Prijímacie skúšky

- 14. jún 2018 Záverečný koncert - elokované pracovisko Lieskovec

- 15. jún 2018 Interný koncert - elokované pracovisko Vígľaš

- 21. jún 2018 Triedny koncert p. uč. L. Trafimchyk

 

Naša ZUŠ je zapojená do projektu MPC  "Aktivizujúce metódy vo výchove"

Ďakujeme za podporu

Banskobystrický samosprávny kraj

Obecný úrad Očová

DATRON TECHNOLOGY Detva, Ing. Jiří Maluš

ROTARY Club Zvolen

Top centrum podnikateliek Slovenska

Milan Bogár - výroba z plastu a kovu Očová

www.plast-kov.sk

Ing. Ján Pivoluska CSc.

PERON SLOVAKIA Očová, Ján Jankov - Šitie ochranných a pracovných odevov, čistiareň, práčovňa

www.peronslovakia.sk