Ďakujeme

Banskobystrickému samosprávnemu kraju

za schválenie a poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2019 na kúpu HELIGÓNKY pre žiakov ZUŠ.

-------------------------------------------------

Ďakujeme programu TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame" za finančnú dotáciu na zaobstaranie krojov pre žiakov prípravného štúdia na verejné vystúpenia ZUŠ Očová v sume 300€.

------------------------------------------------

Ďakujeme Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Detve za finančnú podporu pre štúdium našej talentovanej žiačky Liliany Oláhovej.

-------------------------------------------------

ROTARY clubu Zvolen a Top centru podnikateliek Slovenska

za finančnú podporu na rozvoj umeleckého vzdelávania našich žiakov

 

CD Danky Rudíkovej, ktorá za svoju vlastnú tvorbu získala niekoľko celoslovenských ocenení pod názvom "Tajomstvo lesa" si môžete zakúpiť u riaditeľky školy ZUŠ Očová. Podporíte tým jej ďalšiu prácu.

Cena CD je 7 eur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša Základná umelecká škola v Očovej sa nachádza v regióne,

v ktorom kladný vzťah k umeniu pomáha zachovávať dedičstvo po predchádzajúcich generáciách.

Nielen staršia, ale aj mladá generácia si hľadá cestu k umeniu

a snaží sa  tak nadviazať na predchádzajúce generácie, pretože

umenie je súčasťou nášho života a nájdeme ho všade...

Tvoríme ho, tešíme sa z neho a udržujeme jeho hodnoty v čase.

Nielen dieťa, ale každý človek by mal rozvíjať svoje schopnosti a talent,

prezentovať ich a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov a úspechov.

Takúto možnosť ponúka každému aj

 Základná umelecká škola v Očovej.

 

Vítame Vás na stránke našej školy a tešíme sa, že ste si našli čas a aj takýmto spôsobom Vás môžeme oboznámiť s našou prácou.

 

 

Anketa

Privítali by ste od šk. roka 2019/2020 na našej škole výučbu fujary alebo 6-dierkovej píšťalky?

Áno, bolo by to pre mňa zaujímavé. (9)
100%

Nie. (0)
0%

Celkový počet hlasov: 9

INFO VÝVESKA

MÁJ

07.05 – Banskoštiavnické kladivká – klavírna súťaž

15.05 -  Záverečné technické skúšky absolventov hudobného odboru

15-17.05 – Detský festival ZUŠ J. Cikkera BB

22.05 - Absolventský koncert HO s výstavou prác absolventov VO  koncertná sála ZUŠ o 16.30 h

24.05.   Detvianska zlatá struna 2019 - sláčiková súťaž

28.05 – DSS Dolinka Očová - vystúpenie TO + HO  o 14.00 h

29.05 - Triedny koncert E. Luckej o 16.30 h. koncertná sála ZUŠ

30.05 – Záverečné skúšky z HN Vígľaš

                

JÚN                 

04.06. – Záverečný test z HN PŠII v rámci vyučovania

05.06 - Záverečný koncert  v Očovej KD o 17.00 h

06.06- Záverečný koncert Lieskovec, KD o 17.00 h

08.06 – Podjavorské slávnosti Pliešovce

10.06 - Prijímacie skúšky Vígľaš  13.00-17.00 h

11.06 – Prijímacie skúšky Očová - 14.00-17.30 h

11.06 – Prijímacie skúšky Lieskovec 14.00-17.00 h 

19.06 - „Môj prvý koncert“ koncert žiakov HO PŠ II, koncertná sála ZUŠ o 16.30 (streda)

27.06 – spoločné rozdávanie vysvedčenia – koniec šk. roka 2018/2019

 

             

Naša ZUŠ je zapojená do projektu MPC  "Aktivizujúce metódy vo výchove"

Ďakujeme za podporu

Banskobystrický samosprávny kraj

Obecný úrad Očová

Obecný úrad Vígľaš

DATRON TECHNOLOGY Detva, Ing. Jiří Maluš

ROTARY Club Zvolen

Milan Bogár - výroba z plastu a kovu Očová

www.plast-kov.sk

Ing. Ján Pivoluska CSc.

PERON SLOVAKIA Očová, Ján Jankov - Šitie ochranných a pracovných odevov, čistiareň, práčovňa

www.peronslovakia.sk