OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ v Očovej oznamuje, že na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, bude škola 

ZATVORENÁ

 

z preventívnych dôvodod proti šíreniu infekčného ochorenia COVID-19

na obdobie od 30. marca do odvolania MŠVVaŠ SR.

Školné, ktoré bolo zaplatené, sa započíta do ďalšieho obdobia, vrátené bude len žiakom, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu v nasledujúcom období.

 

Ak ešte nie ste priaznivcami našej facebookovej stránke, tak požiadajte o prijatie, nájdete tam všetky aktuálne informácie týkajúce sa fungovania školy, úlohy a inšpirácie na štúdium pre Vaše deti a mnoho iného.

 V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na zusocova@gmail.com alebo na tel. čísle 0918378407

 

OZNAM

Na základe usmernenia Krízového štábu o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (korona vírus) zo 6.marca 2020, sa rušia všetky verejné vystúpenia a koncerty organizované Základnou umeleckou školou v Očovej až do odvolania.

 Ďakujeme Vám za porozumenie. Vedenie ZUŠ v Očovej.

 

Ďakujeme

Fondu na podporu umenia za finančnú dotáciu na ušitie krojov pre DĽH Sláčik a nahrávanie CD pod názvom "Keď som išiel z Očovej..."

------------------------------------------------

Banskobystrickému samosprávnemu kraju

za schválenie a poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2019 na kúpu HELIGÓNKY pre žiakov ZUŠ.

-------------------------------------------------

Ďakujeme programu TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame" za finančnú dotáciu v roku 2018 na zaobstaranie krojov pre žiakov prípravného štúdia na verejné vystúpenia ZUŠ Očová v sume 300€.

------------------------------------------------

Ďakujeme Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Detve za finančnú podporu pre štúdium našej talentovanej žiačky Liliany Oláhovej.

-------------------------------------------------

ROTARY clubu Zvolen a Top centru podnikateliek Slovenska

za finančnú podporu na rozvoj umeleckého vzdelávania našich žiakov

 

CD Danky Rudíkovej, ktorá za svoju vlastnú tvorbu získala niekoľko celoslovenských ocenení pod názvom "Tajomstvo lesa" si môžete zakúpiť u riaditeľky školy ZUŠ Očová. Podporíte tým jej ďalšiu prácu.

Cena CD je 7 eur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša Základná umelecká škola v Očovej sa nachádza v regióne,

v ktorom kladný vzťah k umeniu pomáha zachovávať dedičstvo po predchádzajúcich generáciách.

Nielen staršia, ale aj mladá generácia si hľadá cestu k umeniu

a snaží sa  tak nadviazať na predchádzajúce generácie, pretože

umenie je súčasťou nášho života a nájdeme ho všade...

Tvoríme ho, tešíme sa z neho a udržujeme jeho hodnoty v čase.

Nielen dieťa, ale každý človek by mal rozvíjať svoje schopnosti a talent,

prezentovať ich a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov a úspechov.

Takúto možnosť ponúka každému aj

 Základná umelecká škola v Očovej.

 

Vítame Vás na stránke našej školy a tešíme sa, že ste si našli čas a aj takýmto spôsobom Vás môžeme oboznámiť s našou prácou.

 

 

Anketa

Pripravujeme pre Vás program na 25.výročie ZUŠ. Môžme sa na Vás tešiť?

Áno, teším sa (3 212)
100%

Nie, nemám čas (6)
0%

Celkový počet hlasov: 3218

INFO VÝVESKA

24.04 - Lesnícke dni 2020 Zvolen

ĎAKUJEME

Fondu na podporu umenia za finančnú dotáciu z verejných zdrojov na ušitie krojov pre DĽH Sláčik a nahrávanie CD pod názvom "Keď som išiel z Očovej..."

Naša ZUŠ je zapojená do projektu MPC  "Aktivizujúce metódy vo výchove"

Ďakujeme za podporu

Fond na podporu umenia

Banskobystrický samosprávny kraj

Obecný úrad Očová

Obecný úrad Vígľaš

DATRON TECHNOLOGY Detva, Ing. Jiří Maluš

ROTARY Club Zvolen

Rodina Bogárová

www.plast-kov.sk

Rodina Škovierová

Ing. Ján Pivoluska CSc.

PERON SLOVAKIA Očová,

Ján Jankov - Šitie ochranných a pracovných odevov, čistiareň, práčovňa

www.peronslovakia.sk