Plánované aktivity školy

JANUÁR

12. 01. Vianočný večer

Preložený triedny koncert žiakov HO z tried Mgr. art. Sylvie Poprádiovej a Mgr. art. Miroslava Poprádiho sa uskutoční v pondelok 12. januára o 17. 00 hod v koncertnej sále ZUŠ na 1. poschodí.

 

19.01. Triedny koncert

Triedny koncert strunového oddelenia z tried Mgr.art.Lenky Jančovej a Mgr. art. Zuzany  Dindešovej sa uskutoční v pondelok 19. januára o 16.30 hod. v koncertnej sále ZUŠ v Očovej na 1. poschodí.

 

22.01. Novoročné zvítanie

Tak ako aj minulý začiatok kalendárneho roka sme sa ako hostia zúčastnili na koncerte na Zvolenskom zámku pod názvom Novoročné zvítanie, tak verím, že sa tento spoločný koncert stane tradíciou našej a Zvolenskej Základnej umeleckej školy Nádvorná 10. Koncert sa koná vo štvrtok 22. januára o 18.00 hod v priestoroch koncertnej sály Zvolesnkého  zámku na 1. poschodí. Verím, že si nájdete k nám cestu a prídete spolu s nami privítať hudbou a spevom tento nový rok 2015.

 

26.01. Triedny koncert

V pondelok 26. januára Vás pozývame na klavírny triedny koncert žiakov Lydziye Trafimchyk o 17.00 hod v koncertnej sále na 1. poschodí.

 

28.01. Polročný koncert v Očovej.

A ako by to bolo, keby sme prvý polrok školského roka nezakončili už našim tradičným Polročnýcm koncertom tanečného a hudobného odboru spojený s výstavou práci žakov výtvarného odboru. Koncert sa uskutoční v stredu 28. januára o 17.00 hod vo veľkej sále Kultúrneho domu v Očovej. Tešíme sa na Vašu návštevu.

DECEMBER

1.12. Interný koncert HO na Vígľaši

Pozývame Vás na Interný koncert žiakov hudobného odboru elokované pracovisko Vígľaš, ktorý sa uskutoční 1. decembra o 16.30 h v budove I. stupňa pavilón B na 1. poschodí.

 

10.12. Triedny koncert žiakov Mgr. art. E. Luckej

Vianočný triedny koncert žiakov z triedy Mgr. art. Evy Luckej sa uskutoční v stredu 10. decembra v Koncertnej sále ZUŠ o 17.00 h

 

13.12. "Očovské Vianoce" Remeselný dvor Očová 13.00 h

Aj tento rok Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného "Očovské Vianoce 2014", ktoré sa uskutoční v sobotu 13. decembra o 13.00 h v Remeslenom dvore v Očovej. Súčasťou bude aj trh výrobkov výtvarného odboru. Verím, že si nájdete čas a prídete nás podporiť.

 

15.12. Triedny koncert žiakov Mgr. art. S. Poprádiovej a Mgr. art. M. Poprádiho

Pozývame Vás na triedny koncert žiakov Mgr. art. Sylvie Poprádiovej a Mgr. art. Miroslava Poprádiho, ktorý sa uskutoční v pondelok 15. decembra v Koncertnej sále ZUŠ o 17.00 h.

 

17.12. Vianočná akdémia a Vinočné trhy, KD Vígľaš o 17.00 h

Budeme veľmi radi, ak príjmete naše pozvanie na Vianočnú akadémiu tanenčého a hudobného odboru ne elokovanom pracovisku vo Vígľaš, ktorá bude spojená aj s Vianočnými trhmi, na ktoré pripravili vlastnoručne výrobky žiaci výtvarného odboru. Akadémia venovaná Víanočným tradícim sa uskutoční v Kultúrnom dome vo Vígľaši v stredu 17. decembra o 17.00 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

18.12. Vystúpenie TO na Vianočných trhoch, KD Lieskovec o 16.00 h

Pozývame Vás na vystúpenie žiakov tanečného odboru na elokovanom pracovisku v Lieskovci, ktoré bude venované prichádzajúcim Vianočným sviatkom. Vystúpenie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Lieskovci o 16.00 hod.

 

18.12. "Adventný koncert" Evanjelický a.v. kostol v Očovej

Aj tento rok sa predstavia naši žiaci tanečného a hudobného odboru na Adventnom koncerte, ktorý sa tento rok uskutoční v Evanjelickom a.v. kostole v Očovej. Verím, že si prídete vyhutnať Vianočné koledy a vinše v podaní nielen našich žiakov ZUŠ ale aj iných kultúrnych organizácii pôsobiacich v obci.

JÚN

18.06. Záverčný koncert vo Vígľaši

Sa uskutoční v stredu 18.júna o 17.00 hod v Kultúrnom dome vo Vígľaši. Predstavia sa žiaci tanečného a hudnobného odboru a komorných zoskupení. Zároveň budete mať možnosť zhliadnuť výstavu výtvarného odboru.

23.-24.06. Prijímacie skúšky od 14.00-18.00 hod v koncertnej sále ZUŠ v Očovej

24.06. Prijímacie skúšky od 13.00-17.00 hod v Základnej škole vo Vígľaši, budova prvého stupňa, trieda hudobnej výchovy, 1.poschodie

MÁJ

01.05. Oslavy 1. mája v Lieskovci

Vystúpenie žiakov tanenčného a hudobného odboru - hra na gitare z elokovanéhopracoviska v Lieskovci pri príležitosti osláv 1. mája v obci.

03.05.Cyklojazda o Slatinský zlatý dukát

Vystúpenie žiakov tanenčého a hudobného odboru - spev na podujatí organizovanom Penzónom Zlatý dukát a obcou Zvolenská Slatina.

09.05. Slávik Slovenska 2014

Spevácka súťaž žiakov  v speve ľudovej piesne. Našu školu budú reprezentovať Lea Válková a Zuzana Pastierovičová z triedy Mgr. art. Sylvie Poprádiovej a Benjamín Rudík z triedy Mgr. art. Evy Luckej. Všetkým budeme držať palce, aby v konkurencii obstáli čo najlepšie

12.05. Iuventus canti

Je Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina, ktorá sa koná už po 16. krát v ZUŠ vo Vrábloch. Našu školu bude v II. kategórii reprezentovať Benjamín Rudík z triedy Mgr. art. Evy Luckej. Všetci budeme  držať palce, aby v konkurencii spevákov nielen zo Slovenska obstál čo najlepšie.

13.05.  Zlatý kľúčik Nové Zámky

6. ročník Celoslovenskej  súťaže v scénickom tanci v Nových Zámkoch. Našu školu budú reprezentovať žiačky 7. ročníka tanečného odboru pod vedením Mgr. Denisy Benčaťovej. Veríme, že dievčatá poriadne zamiešajú karty.

15.05. Ďeň rodiny Vígľaš

Žiaci tanečného a hudobného odboru z elokovaného pracoviska vo Vígľaši sa predstavia na akadémii venovanej Dňu matiek a otcov, ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome vo Vígľaši vo štvrtok 15.mája. Všetci ste srdečne vítaní.

APRÍL

02.04. Triedny koncert

V stredu 2. apríla sa uskutoční triedny koncert žiakov HO z tried Z. Dindešovej, L. Jančovej, I. Krajčiho a M. Spodnika  v koncertnej sále ZUŠ v Očovej so začiatkom oo 16. 30 hod.

03.04. Sláčiková súťaž Brezno

Žaičky z triedy L. Jančovej sa zúčastina súťaže v hre na sláčikové nástorje v ZUŠ v Brezne. Budeme in držať palce.

06.04. Vítanie jari v Očovej

Tak ako každý rok, aj teraz Vás srdečne pozývame na akciu organizvanú spolu s obcou Očová "Vítanie jari v Očovej", ktoré sa uskutoční od 13.00 v Remeslenom dvore v Očovej. Predstavia sa Vám žiaci tanečného odboru a počas celého dňa budú v priestoroch Remesleného dvora prebiehať tvrivé dielne a predajné trhy veľkonočných výrobkov.

16.04. Interný koncert HO

V stredu 16.apríla sa Vám predstavia žiaci hudobnéh odboru pod vedením svojich triednych učiteľov. Koncert sa uskutoční v koncertnej sále v ZUŠ v Očovej o 17.30 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.

17.-22.04. Veľkonočné prázdniny

23.04. Začiatok vyučovania

30.04. Triedny koncert

V stredu 30.apríla sa uskutoční triedny koncert žiakov z tried L. Maľákovej a E. Luckej v zrkadlovej sále ZUŠ v Očovej so začiatkom o 17.00 hod.

MAREC

10.03. Vystúpenie pre DD a DSS

V pondelok 10.marca sa naši žiaci HO predstavia klientom DD a DSS v obciach Sebedín-Bečov a Hrochoť. Svoim programom potešia ženy pri príležitosti sviatku MDŽ.

26.03. "Srdce pre umenie"

Srdečne Vás pozývame na koncert pedagógov ZUŠ pod názvom "Srdce pre umenie", ktorý sa uskutoční pri príležitosti dňa učiteľov v stredu 26.marca o 17.OO hod v KD v Očovej. Predstavia sa Vám učitelia Vašich detí v tom, čo im je srdcu blízke... Srdečne Vás pozývame.

31.03. Slávik Slovenska 2014

V pondelok 31. marca sa o 14.00 hod uskutoční školské kolo skúťaže Slávik Slovenska 2014. Svoje ratolesti môžete prísť kľudne povzbudiť potleskom do Koncertnej sály ZUŠ.

FEBRUÁR

01.02. Rodičovský ples ZŠ s MŠ T. Vansovej

V sobotu 1. februára sa naši žiaci tanečného a hudobného odboru predmet spev predstavia na rodičovskom plese ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine, ktorý sa uskutoční v priestoroch rešturácie Pod Zámkom vo Vígľaši o 19.00 hod.

03.02. Polročné prázdniny

17.02.-21.02 Jarné prázdniny

JANUÁR

08.01. Začiatok vyučovania

22.01. "Novoročné zvítanie"

Koncert žiakov hudobného odboru vo vzájomnej spolupráci ZUŠ Nádvorná 1 vo Zvolene a našej ZUŠ. Koncert sa uskutoční v stredu 22. januára 2014 na Zvolenskom zámku v Kráľovskej sále na prvom poschodí o 18.00 hod.

23.01. Interný koncert Vígľaš

Vo štvrtok 23. januára sa uskutoční koncert žiakov našej ZUŠ, pobočka Vígľaš. Koncert sa uskutoční v priestoroch ZŠ I. stupňa - trieda hudobnej výchvy vo Vígľaši na 1. poschodí o 16.00 hod.

29.01. Polročný koncert

V stredu 29. janurára Vás pozývame na polročný koncert všetkých odborov našej ZUŠ. Koncert sa uskutoční v sále KD v Očovej o 17.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní.

DECEMBER

9-13.12 Otvorené hodiny všetkých odborov

Počas celého týždňa máte možnosť  v našej ZUŠ a aj na pobočkách školy navštíviť vyučovanie. Nájdete nás v poobedných hodinách podľa platného rozvrhu hodín v triedaj jednotlivých odborov. Tešíme sa na Vašu návštevu.

11.12. Koncert strunového oddelenia

Koncert žiakov strunového oddelenia - cimbal, gitara, husle, viola, kontrabas sa uskutoční v stredu 11.12 o 16.30 hod v zrkadlovej sále ZUŠ. Žiaci sa predstavia so skladbami rôznych žánrov. Verím, že si nájdete čas, a prídete pookriať pri príjemnej hudbe.

14.12. Očovské Vianoce

V sobotu 14.12. sa na Vás budeme tešiť na "Očovských vianociach", kde počas celého dňa budú naši výtvaríci predávať vo svojom stánku vyrobené výrobky a žiaci tanečného odboru vystúpia o 13.00 hod v kultúrnom programe "Od Ondreja do Vianoc" v ktorom Vám priblížia predvianočné zvykoslovie. Verím, že prídete a odnesiete si so sebou nielen príjemné zážitky ale aj darčeky pre svojich namilších.

17.12. Adventný koncert

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa predstavia žiaci našej školy aj na Adventnom koncert, ktorý sa tento rok koná v Rimsko-katolíckom kostole v Očovej o 17.00 hod. Budem rada, ak sa prídete stíšiť a načerpať vnútorný pokoj a energiu na nadchádzajúce Vianočné sviatky. Predstavia sa žiaci z triedy spevu E.Luckej a K. Jasová - husle a L.Ludrovanová - gitara.

19.12. Vianočná akadémia ZŠ vo Vígľaši

Vo štvrtok sa naši žiaci tanečného a hudobného odboru z pobočky na Vigľaši predstavia na Vianočnej akadémii Základnej školy vo Vígľaši. Vystúpenie sa uskutoční vo štvrtok 19.12 v Kultúrnom dome vo Vígľaši o 16.30 hod. Verím, že si nájdete v predvianočnom zhone čas a prídete deti podporiť potleskom.

 

POSLEDNÝM DŇOM VYUČOCVANIA PRED VIANOČNÝMI PRÁZDNINAMI JE PIATOK 20.12. VYUČANIE ZAČÍNA V STREDU 8.1.2014.

PRAJEME VÁM KRÁSNE A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VERÍM, ŽE SA SPOLU BUDEME STRETÁVAŤ NA KONCERTOCH A VYSTÚPENIACH AJ V NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM ROKU 2014

Kolektív zamestnancov  ZUŠ

 

NOVEMBER

13.11. Triedny koncert - spev

V stredu 13.11 sa uskutoční triedny koncert žiakov hudobného odboru predmet spev z triedy Jany Záchenskej. Koncert sa uskutoční v Koncertnej sále na 1. poschodí o 16.30 hod v Očovej. Tešíme sa na Vašu účasť.

20.11. Interný koncert

V stredu 20.11 o 17.30 h sa uskutoční interný koncert žiakov hudobného odboru. Koncert sa uskutoční v Koncertnej sále na 1.poschodí v ZUŠ v Očovej. Verím, že si nájdete čas a prídete medzi nás.

24.11. Očovská pesnička

Prehliadka ľudových piesní Očovská pesnička sa uskutoční vnedeľu 24.11. v Kultúrnom dome v Očovej v poobednajších hodinách. Predstavia sa aj žiaci našej školy z tired p.uč. Mgr.art. S. Poprádiovej, Mgr.art. E.Luckej a J. Záchenskej priamo z Očovej.