Triedny koncert žiakov Tanečného a Hudobného odboru

03.03.2011 17:00

Srdečne Vás pozývame na triedny koncert žiakov tanečného a hudobného odboru našej školy, kde sa vám predstavia žiaci jednotlivých ročníkov tanečného odboru pod vedením pani učiteľky Černákovej a žiaci hudobného odboru hry na husliach pod vedením pani učiteľky Chabadovej. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 03. marca o 17.00 hod v zrkadlovej sále ZUŠ v Očovej. Tešíme sa na vašu návštevu.