Výtvarný odbor

 

 

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Predstavuje komplexný spôsob poznávania sveta všetkými zložkami osobnosti – senzibilita, racionalita, intelekt, fantázia. Vo výtvarnej výchove je najdôležitejší proces tvorby nielen výsledok. Základná charakteristika výtvarnej výchovy je tvorivosť, originalita a autentickosť riešení. Odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať sa v rôznych výtvarných technikách – kresba, maľba, grafika, dekoratívne techniky  a  práca s hlinou pri tvorbe plošných alebo trojrozmerných plastík. Práce žiakov sú vystavené v priestorch školy a Remeselného dvora v Očovej počas celého roka, a vidieť ich môžete tiež počas konania polročného, záverečného a absolventského koncertu v priestoroch vstupnej haly kultúrneho domu v Očovej.