Ďakujeme

Banskobystrickému samosprávnemu kraju

za schválenie a poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2016 na kúpu strunových nástrojov pre hudobný odbor

ROTARY clubu Zvolen a Top centru podnikateliek Slovenska

za finančnú podporu na rozvoj umeleckého vzdelávania našich žiakov

 

CD Danky Rudíkovej "Tajomstvo lesa" si môžete zakúpiť u riaditeľky školy ZUŠ Očová.

Cena CD je 7 eur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša Základná umelecká škola v Očovej sa nachádza v regióne,

v ktorom kladný vzťah k umeniu pomáha zachovávať dedičstvo po predchádzajúcich generáciách.

Nielen staršia, ale aj mladá generácia si hľadá cestu k umeniu

a snaží sa  tak nadviazať na predchádzajúce generácie, pretože

umenie je súčasťou nášho života a nájdeme ho všade...

Tvoríme ho, tešíme sa z neho a udržujeme jeho hodnoty v čase.

Nielen dieťa, ale každý človek by mal rozvíjať svoje schopnosti a talent,

prezentovať ich a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov a úspechov.

Takúto možnosť ponúka každému aj

 Základná umelecká škola v Očovej.

 

Vítame Vás na stránke našej školy a tešíme sa, že ste si našli čas a aj takýmto spôsobom Vás môžeme oboznámiť s našou prácou.

 

 

INFO VÝVESKA

Oznam o zmenách vo vyučovaní.

Dovoľujeme si Vám oznámiť nasledovné zmeny vo vyučovaní:

V stredu 29.3. sa v ZUŠ a na elokovaných pracoviskách školy nevyučuje, z dôvodu konania učiteľského koncertu v Koncertnej sále ZUŠ v Očovej  pri príležitosti Dňa učiteľov.

 

Naša ZUŠ je zapojená do projektu MPC  "Aktivizujúce metódy vo výchove"

Ďakujeme za podporu

Banskobystrický samosprávny kraj

Obecný úrad Očová

DATRON TECHNOLOGY Detva, Ing. Jiří Maluš

ROTARY Club Zvolen

Top centrum podnikateliek Slovenska

Nábytok M+Č Zvolen Radoslav Melicherčík

Ing. Ján Pivoluska CSc.

p. Šimková z Vígľaša